Latest News

Ceadúnais Do Pháirceanna Imeartha Don Séasúr 2021-2022


Ceadúnais Do Pháirceanna Imeartha Don Séasúr 2021-2022

CEADÚNAIS DO PHÁIRCEANNA IMEARTHA DON SÉASÚR 2021-2022
Tréimhse an Cheadúnais – 1 Mean Fomhair, 2021 go dtí an 31 Iuil, 2022
 

Fáilteofar roimh iarratais ar Cheadúnais do Pháirceanna Imeartha don séasúr 2021-2022 agus caithfear na cáipéisí cuí a chur isteach leis na foirmeacha.  Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ón Rannóg Caitheamh Aimsire & Taitneamhachta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh 091 536565 nó trí fhoirm iarratais a íoschóipeáil ón suíomh ag www.galwaycity.ie 

Caithfear na foirmeacha iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:-

An Rannóg Caitheamh Aimsire & Taitneamhachta,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe,

Halla na Cathrach,

Bóthar an Choláiste,

Gaillimh

Is é an 4pm an 6 Lunasa, 2021 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais