Latest News

RÉAMHFHÓGRA RABHAIDH


RÉAMHFHÓGRA RABHAIDH

Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra, leis seo, do phátrúin Choillte Mhuirlinne go mbeidh tús á chur le hoibreacha athdhromchlaithe cosáin laistigh den choillearnach ó Dé Luain, an 26 Iúil 2021 ar aghaidh ar feadh thart ar cheithre seachtaine. Iarrtar ar na coisithe go léir a úsáideann an áis cloí le bearta sealadacha bainistíochta tráchta a chuirfear i bhfeidhm i rith na n-oibreacha. Is féidir fiosrúcháin maidir leis na hoibreacha seo a dhéanamh leis an Rannóg Áineasa agus Conláistí trí ghlaoch ar 091-536400 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig parks@galwaycity.ie