Latest News

Réamhfhógra Rabhaidh


Réamhfhógra Rabhaidh

Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra, leis seo, in iúl d’úsáideoirí bóithre go bhfuil obair chothabhála crann le tosú ón Máirt, an 26 Deireadh Fómhair 2021 ar feadh thart ar sheachtain ar feadh stráice de bhóthar Barna lasmuigh de Choill Barna & Loch Rusheen. Déanfar oibreacha le linn gnáthuaireanta oibre i rith na seachtaine agus seachnóidh siad buaicuaireanta luaíochta.

Iarrtar go cineálta ar gach coisithe agus úsáideoir bóthair bearta sealadacha bainistíochta tráchta a chuirfear i bhfeidhm i rith na n-oibreacha. Is féidir fiosrúcháin maidir leis na hoibreacha seo a dhéanamh leis an Rannóg Áineasa agus Conláistí trí ghlaoch ar 091-536400 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig parks@galwaycity.ie .

Barna Road TMP - Tree maintenance