Latest News

Réamhfhógra Rabhaidh


Réamhfhógra Rabhaidh

Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra, leis seo, do phátrúin Pháirc Mílaoise na bPáistí, Páirc Mhic Craith, Páirc Claude Toft agus Páirc na Cúile go bhfuil oibreacha uasghrádaithe le tosú i míonna na Nollag agus Eanáir ar na ceithre chlós súgartha.

Áiríonn sé seo na hoibreacha athchóirithe seo a leanas: leathnófar Páirc Mílaoise na bPáistí trí limistéar súgartha gainimh a chur leis, tollán a nascfaidh an ceann atá ann cheana leis an gceann nua, agus limistéar inrochtana ag cathaoireacha rothaí le táblaí gainimh. Is éard a bheidh i gceist le huasghrádú clós súgartha Pháirc Mhic Craith ziplíne a shuiteáil, an clós súgartha a leathnú agus cruach barr bogha clúdaithe le púdar galbhánaithe a chur in áit an fháil adhmaid. Is éard a bheidh i gceist i bPáirc Claude Toft luascán ionchuimsitheach ‘we go’ a shuiteáil atá inrochtana d’úsáideoirí de gach cumas agus bainfidh Páirc na Cúile tairbhe as uasghrádú dromchlaí daite, cluichí stionsail a chur ar an talamh agus painéil chéadfacha agus suíocháin.

Is féidir fiosrúcháin maidir leis na hoibreacha seo a dhíriú chuig teileafón na Rannóige Áineasa agus Taitneamhachta ag 091-536400.