Latest News

CRAINN NOLLAG A ATHCHÚRSÁIL


CRAINN NOLLAG A ATHCHÚRSÁIL

CRAINN NOLLAG A ATHCHÚRSÁIL

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal go mbeidh “Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag” ar fáil ar na laethanta seo a leanas:

 

- Máirt an 4 Eanáir go dtí an Satharn an 8 Eanáir 2022 idir 09:00 agus 15:00 agus

- Luan 10 agus Máirt 11 Eanáir 2022 idir 09:00 agus 15:00

 

Beidh an tSeirbhís seo ar fáil ag dhá Iosta de chuid na Comhairle Cathrach (mar atá léirithe sna léarscáileanna thíos) ag:

Iosta Hunter, Loch an Roisín ar Bhóthar Bhearna agus ag Iosta Choillte Mhuirlinne i nDabhach Uisce.

DÉAN DO CHUID DON TIMPEALLACHT AGUS FAIGH RÉIDH MAR IS CEART LE DO CHRANN NOLLAG

 

IS DO SHEALBHÓIRÍ TEAGHLAIGH AMHÁIN AN tSEIRBHÍS SEO