Nuacht is Déanaí

An Tacht Um Thrácht Ar Bhóithre, 1994 Bearta Sealadacha Beartaithe Lána Rothar/ Moillithe Tráchta Ar An R336 Promanáid Rinn Na Mara, An R336 Bóthar Na Trá Uachtarach Agus An R336 Bóthar Chnoc Na Cathrach.


An Tacht Um Thrácht Ar Bhóithre, 1994 Bearta Sealadacha Beartaithe Lána Rothar/ Moillithe Tráchta Ar An R336 Promanáid Rinn Na Mara, An R336 Bóthar Na Trá Uachtarach Agus An R336 Bóthar Chnoc Na Cathrach.

 

Fógra Poiblí De Réir an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1994 (Alt 38) arna leasú leis an Acht um Rialáil Iompair Phoiblí, 2009 (Alt 46) Bearta chun seirbhísí poiblí bus a fheabhsú — bearta moillithe tráchta, Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra leis seo maidir lena rún na socruithe sealadacha lána rothar seo a leanas a sholáthar ar an R336 Promanáid Rinn na Mara, an R336 Bóthar na Trá Uachtarach agus an R336 Bóthar Chnoc na Cathrach.

 Cuirfear an fhorbairt bheartaithe, atá faoi réir an fhógra Alt 38 seo, chun feidhme le haghaidh tréimhse sé mhí ag tosú i Márta 2022 go dtí Meán Fómhair 2022 agus beidh an méid seo a leanas i gceist:

  • Lána rothar sealadach 2-bhealach (In aghaidh an tsrutha) a sholáthar ar thaobh na farraige, idir an R336 Promanáid Rinn na Mara/ L-5138 Acomhal Bhóthar Grattan go dtí Túr Tumtha na Carraige Duibhe*
  • Lána rothar sealadach 1-bhealach (Amach) ar thaobh na farraige, idir an Túr Tumtha na Carraige Duibhe, agus an R336 Bóthar Chnoc na Cathrach/ an R336 Bóthar Bhearna/ an R337 Acomhal Bhóthar Bhaile an Rí*, agus
  • Bainistíocht shealadach ghaolmhar tráchta chun freastal ar na socruithe sealadacha lána rothar.

 Is féidir le baill den phobal na líníochtaí a bhaineann leis an uasghrádú atá beartaithe a scrúdú idir an 14 Eanáir 2022 agus an 28 Eanáir 2022 (gach lá seachas an deireadh seachtaine agus laethanta saoire poiblí, idir 9.00 a.m. agus 4.00 iarnóin) ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Mar gheall ar phaindéim Covid-19 ní mór coinne a dhéanamh roimh dhul chomh fada le hoifi gí na Comhairle. Glaoigh ar Sheirbhísí do Chustaiméirí ag an uimhir 091 536 400 nó seol ríomhphost chuig customerservice@galwaycity.ie 

Is féidir na líníochtaí a scrúdú ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe freisin:  www.galwaycity.ie/SalthillTemporaryCycleway 

Ba cheart breathnóireachtaí agus aighneachtaí maidir leis an uasghrádú beartaithe a dhéanamh trí fhoirm ar líne (féach ar www.galwaycity.ie/SalthillTemporaryCycleway ) nó i scríbhinn agus iad a sheoladh chuig: An tUasal Patrick Greene, Stiúrthóir Seirbhísí, Iompar, Athrú Aeráide & Timpeallacht, Áineas & Conláistí agus Seirbhísí Uisce, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh nó ríomhphost a sheoladh chuig activetravel@galwaycity.ie  roimh 4.00 iarnóin ar an 28 Eanáir 2022.

 

Sínithe:  Patrick Greene, Stiúrthóir Seirbhísí, Iompar, Athrú Aeráide & Timpeallacht, Áineas & Conláistí agus Seirbhísí Uisce, Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

* Nuashonraithe 14.01.2022