Nuacht is Déanaí

Fógra Rúin - Dúnadh Sealadach Bóithre - Bóthar an Chlaí Bháin


Fógra Rúin - Dúnadh Sealadach Bóithre - Bóthar an Chlaí Bháin

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE

Acht na mBóithre 1993 – Alt 75

Rialacháin um Bóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Rúin

 

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh ag dúnadh:-

Bóthar an Chlaí Bháin (L5020): Ó acomhal Bhóthar Rathúin go dtí an bealach isteach chuig Ard na Gaoithe.

An Tréimhse Dúnta: 08.00 – 18.00, Dé Luain, an 22ú Lúnasa go dtí Dé hAoine, an 26ú Lúnasa 2022

Cúis: Naisc seirbhísí fóntais a éascú 

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealaí atreoraithe sealadacha in úsáid trí Bhóthar Rathúin (L-1017), Bóthar Bhaile an Mhóinín (L-5024) agus Bóthar Dáileacháin an Iarthair (L-1012)

Coinneofar rochtain áitiúil i gcónaí.

Beidh réamhchomharthaíocht atreoraithe i bhfeidhm sula dtosófar ar an obair.

Is féidir doiciméid a iniúchadh ag an bhFáiltiú, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8, le linn uaireanta oifige, ó 9.30rn go 1.00in, Luan go hAoine, Féadfar agóidí a dhéanamh i gcoinne an dúnadh sealadach beartaithe a chur isteach i scríbhinn chuig an tUasal Patrick Greene, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, ag an seoladh thuas, nó trí ríomhphost chuig: roads@galwaycity.ie tráth nach déanaí ná 12 meán lae ar Déardaoin 11ú Lúnasa h 2022

Féach Léarscáil