Nuacht is Déanaí

FÓGRA MAIDIR LE BREITHNIÚ AR FHACHTÓIR COIGEARTAITHE ÁITIÚIL A SHOCRÚ


FÓGRA MAIDIR LE BREITHNIÚ AR FHACHTÓIR COIGEARTAITHE ÁITIÚIL A SHOCRÚ

Déantar foráil shonrach in Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (leasú) ionas gur féidir le comhaltaí tofa údaráis áitiúil rún áitiúil a rith chun bunráta na Cánach Maoine Áitiúil dá gceantar riaracháin a athrú bunaithe ar chéatadán ar a dtugtar an fachtóir coigeartaithe áitiúil. Ag cruinniú socraithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun an ní seo a bhreithniú, féadfaidh na comhaltaí fachtóir coigeartaithe áitiúil a shocrú laistigh de raon +/- 15% den bhunráta, nó, féadfaidh siad cinneadh a dhéanamh gan an bunráta a choigeartú.

Buailfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe le chéile i mí Meán Fómhair 2022 chun breithniú a dhéanamh ar fhachtóir coigeartaithe áitiúil a shocrú.

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh aighneachtaí i scríbhinn ón bpobal maidir leis an ní seo a chlúdaíonn go sonrach na héifeachtaí ionchasacha a bheadh ag bunráta na Cánach Maoine Áitiúil a athrú ar ghnóthaí, daoine aonair agus seirbhísí údaráis áitiúil.

Ní mór go mbeadh aighneachtaí faighte faoi 5pm Luain an 5 Mean Fomhair 2022, agus ní mór iad a sheoladh chuig:

Aighneachtaí na Cánach Maoine Áitiúil
An Roinn Airgeadais
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Halla na Cathrach
Bóthar an Choláiste
Gaillimh
 

lpt@galwaycity.ie

Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.galwaycity.ie

Sínithe:          
Brendan McGrath
Príomhfheidhmeannach
Comhairle Cathrach na Gaillimhe