Latest News

FÓGRA MAIDIR LE hATHRUITHE ÁBHAIR ATÁ BEARTAITHE AR DHRÉACHTPHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2023-2029


FÓGRA MAIDIR LE hATHRUITHE ÁBHAIR ATÁ BEARTAITHE AR DHRÉACHTPHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2023-2029

FÓGRA MAIDIR LE hATHRUITHE ÁBHAIR ATÁ BEARTAITHE AR DHRÉACHTPHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2023-2029

Tá cóipeanna de na hAthruithe Ábhair atá Beartaithe ar Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 agus measúnuithe comhshaoil gaolmhara ar fáil le breathnú orthu agus le híoslódáil ar thairseach comhairliúcháin an phlean forbartha ar líne consult.galwaycity.ie agus ar an suíomh gréasáin www.galwaycity.ie   

Is féidir cóipeanna crua de na doiciméid a iniúchadh ag na háiteanna seo a leanas le linn gnáthuaireanta oscailte:

·       An Oifig Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh; Leabharlann Chathair na Gaillimhe; Leabharlann an Taoibh Thiar; Leabharlann an Bhaile Bháin.

Is féidir aighneachtaí/tuairimí scríofa a dhéanamh trí na bealaí seo a leanas:

·       Ag baint úsáide as an tairseach aighneachta ar líne tar éis clárú ag consult.galwaycity.ie

·       Trí ríomhphost a sheoladh chuig devplan@galwaycity.ie 

·       Trí d'aighneacht/tuairim a phostáil chuig Pleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.

Is é an spriocdháta chun aighneachtaí/tuairimí a fháil ná 4pm Déardaoin an 6 Deireadh Fómhair 2022.

Further detail

 

1. Proposed Material Alterations to Draft Galway City Development Plan 2023-2029.pdf 2. Addendum to Draft Strategic Environmental Assessment Report.pdf 3. Draft Natura Impact Statement-Updated.pdf 4. Draft Strategic Flood Risk Assessment Report-Updated.pdf 5. Addendum Draft Strategic Flood Risk Assessment Report.pdf 6. Public notice pdf.pdf7. Proposed Material Alterations Map.pdf