Nuacht is Déanaí

Sceideal 4 Fógra maidir le rún a ritheadh chun Ráta na Cánach Maoine Áitiúla a Athrú


Sceideal 4 Fógra maidir le rún a ritheadh chun Ráta na Cánach Maoine Áitiúla a Athrú

Sceideal 4 Fógra maidir le rún a ritheadh chun Ráta na Cánach Maoine Áitiúla a Athrú

 

De bhun fhorálacha Ailt 20 den ACHT AIRGEADAIS (CÁIN MHAOINE ÁITIÚIL) (LEASÚ) 2012, tugaimse, a bhfuil m’ainm anseo thíos, fógra don Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúl agus Oidhreachta, gur ritheadh rún ag cruinniú den Údarás Áitiúil thuasluaite ar 12 Meán Fómhair 2022, ag cur in iúl nach ndéanfar aon athrú ar bhunráta na Cánach Maoine Áitiúla (méadú ná laghdú náid faoin gcéad) don bhliain 2023 i leith maoine chónaithe ábhartha atá lonnaithe i limistéar riaracháin an Údaráis Áitiúil.

 

Síniú: Brendan McGrath

         Príomhfheidhmeannach