Nuacht is Déanaí

Folúntas Foirne - Oifigeach Ealaíon


Folúntas Foirne - Oifigeach Ealaíon

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí do an phost seo a leanas.  

Oifigeach Ealaíon
 

Is é 4.00 P.M. Dé Luain, 12 Nollaig 2022 an dáta deiridh a nglacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don an phost seo.

Leabhrán Eolais

Leabhrán Iarratais

 

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.  D’fhéadfaí na hiarratais a chur ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais. 

 

Uimhir Theil. (091) 536596   Rphost: hr@galwaycity.ie   Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

 

Sínithe: R. McNally,  Stiúrthóir Seirbhísí, An Rannóg Acmhainní Daonna.

 

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe