Nuacht is Déanaí

Cupán Úr, Ní Gá Lena Ní!


Cupán Úr, Ní Gá Lena Ní!

Córas píolótach ‘Cupáin Caife In-athúsáidte’ de chuid Ghnólachtaí Chathair na Gaillimhe


Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag obair i gcomhar le 9 ngnólacht nuálach chun córas píolótach ‘cupán in-athúsáidte’ a reáchtáil i nGaillimh. Caitear suas le 200 milliún cupán caife aonúsáide gach bliain in Éirinn. Déanann an clár píolótach seo é níos fusa do chustaiméirí cupán úr ath-inúsáidte ar €1 a fháil ar ‘iasacht’, ar féidir á thabhairt ar ais agus aisíoc a fháil air ag am ar bith in aon cheann de na caiféanna rannpháirteacha. Siad atá i gceannas ar an tionscnamh ná Roscoes, Sráid Eglinton; Mocha Beans, Bóthar na Trá; Mocha Beans, An tSráid Thrasna; Mocha Beans, Bóthar an Chaisleáin Nua; The Creamery, Bóthar na Trá; Rouge, Sráid Doiminic; Ces’t la Vie, Tír Oileáin; Anton, Bóthar an Athar Uí Ghríofa agus Greens & Co, Sráid Anraí.

Tá fáilte roimh chaiféanna nua sa scéim agus ba cheart d'éinne a bhfuil suim aige ina leithéid dul i dteagmháil le Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag environment@galwaycity.ie 

Ag labhairt dó faoin tionscnamh, mhínigh Tiarnan McCusker, Oifigeach Feasacht an Chomhshaoil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, “I mí Dheireadh Fómhair, fuair 9 gcaifé ceannródaíoch 1,000 2GoCup an ceann, chun scéim cupáin in-athúsáidte a thriail i gCathair na Gaillimhe. Ba é seo an chéad uair a ndearnadh a leithéid a thriail ar scála chomh mór sin in aon Chathair in Éireinn agus, mar sin, ba mhaith linn an pobal a spreagadh chun tacú leis agus triail a bhaint as - agus chomh maith leis sin, a fháil amach ar thaitin na cupáin leis na custaiméirí. An raibh sé áisiúil dóibh cupán úr in-athúsáidte a fháil ar gach cuairt? An raibh tionchar ag an gcupán in-athúsáidte a bhí acu, nó ag an eolas a bhí acu faoin scéim, ar an áit inar cheannaigh siad a gcuid chaife? Más féidir linn foghlaim ón gclár píolótach agus á leathnú ar fud na Cathrach, d’fhéadfadh tionchar suntasach a theacht as an tionscnamh seo ar mhéid na gcupán aonúsáide a úsáidimid i nGaillimh. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an 9 ngnólacht a ghlac páirt, agus an pobal a spreagadh chun tacú leo trí chuairt a dhéanamh orthu agus triail a bhaint as an scéim”.

Dar le Stuart Elwood ó Roscoes Cafe ar Shráid Eglinton, “Bhíomar ag smaoineamh ar rud mar seo a le tamall anuas, mar go bhfuil ár gcuid chustaiméirí ag éirí níos feasaí faoi chupáin aonúsáide, ach go bhféadfadh siad dearmad a dhéanamh ar a muga ath-inúsáidte féin a thabhairt isteach sa chaifé leo. Ós rud é nach bhfuil aon áis athchúrsála ar fáil do na cupáin caife seo in Éirinn, agus gur dócha go seolfar na cupáin in-mhúirín go dtí an ionad líonadh talún tar éis gan ach 13 nóiméad úsáide a bhaint astu, tá rún mór againn triail a bhaint as an tionscnamh seo. Le caife den scoth, cupáin in-athúsáidte, agus scónaí agus taosráin iontacha ar fáil sa chaifé, táimid ag tnúth le daoine teacht isteach chugainn agus triail á bhaint acu as an scéim!”

Dúirt Kevin Murphy, POF 2GoCup, ‘’Cuireann sé an-áthas orainn a bheith ag obair le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus leis an 9 ngnólacht ar thionscnamh chomh forásach leis an gceann seo. Ta croíluachanna 2GoCup dírithe i gcónaí ar an inacmhainneacht agus ar an áisiúlacht - mar sin is buntáiste mór é cabhair a fháil ón gComhairle Cathrach na Gaillimhe chun an t-athrú chuig ár Scéim Taisce agus Aisthabhairt a chuíchóiriú agus deis a thabhairt do lucht an chaifé na cupáin a mhalartú san oiread sin caiféanna. Táimid ag tnúth le bheith ag obair le go leor caiféanna eile ar fud réigiún na cathrach chun Gaillimh agus Éire a fhuscailt ón gcupán páipéir.’’

Cuirtear fáilte roimh aiseolas faoi na cupáin agus faoin scéim ag  environment@galwaycity.ie 

Faigheann an feachtas Bain Úsáid as Do Mhug! tacaíocht ó chiste Líonra Cosc na nÚdarás Áitiúil (LAPN) atá á mhaoiniú ag an GCC agus an gCiste um Chosc ar Dhramhaíl.

Tá tuilleadh eolais faoin scéim ar fáil ag www.galwaycity.ie/useyourmug