Nuacht is Déanaí

Scéim Ghréasán Rothaíochta Bhóthar Dhabhach Uisce Theas – Tógáil ag tosú ar an 5 Nollaig 2022


Scéim Ghréasán Rothaíochta Bhóthar Dhabhach Uisce Theas – Tógáil ag tosú ar an 5 Nollaig 2022

Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair, a fhógairt go bhfuil tús curtha le tógáil Thionscadal Scéim Ghréasán Rothaíochta Bhóthar Dhabhach Uisce Theas. Cuirfidh an tionscadal áiseanna rothaíochta feabhsaithe agus feabhsuithe gaolmhara na gcosán ar fáil lena n-áireofar athailíniú na gcolbhaí, comharthaíocht tráchta a lonnú ag Acomhal Ros Caoin, lánaí rothaíochta agus cosáin a thógáil agus tírdhreachtú gaolmhar a dhéanamh. Beidh gá le bainistíocht suntasach na tráchta i teith na scéime, a cuirfear i bhfeidhm i gcéimeanna. Ceaptar go mbeidh moill ar shreabhadh na tráchta trí na hoibreacha, ach laghdófar an cur isteach uirthi chomh fada agus is féidir.


Tá an tionscadal seo maoinithe ag an gCiste Forbartha Athghiniúna Uirbeach (CFAU) agus ag an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI).
Tosóidh an obair an tseachtain dar tús an 5 Nollaig 2022 nuair a chuirfear tús le gníomhaíochtaí glanta an tsuímh. Ceapadh John Madden and Sons Ltd. chun na hoibreacha a dhéanamh ar son Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.
Foilseofar uasdátuithe, lena n-áirítear aon fhaisnéis faoi bhainistíocht na tráchta, ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ar na meáin shóisialta, ag:
Suíomh Gréasáin - www.galwaycity.ie 
Facebook @GalwayCityCouncil Twitter @GalwayCityCo