Nuacht is Déanaí

Tosóidh Páirceáil agus Taistil na Nollag Dé Sathairn seo an 10ú Nollaig


Tosóidh Páirceáil agus Taistil na Nollag Dé Sathairn seo an 10ú Nollaig

Beidh tú ar ais sa bhaile i gceann meandair!

Is mór an t-áthas a chuireann sé ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ná a fhógairt go mbeidh seirbhís Pháirceála agus Taistil na Nollag bliantúil ar siúl ó Ráschúrsa na Gaillimhe go Lár na Cathrach, ón Satharn 10 Nollaig go dtí Oíche Nollag, Dé Sathairn 24 Nollaig. Rithfidh na busanna gach 15 nóiméad go dtí lar na cathrach agus uaidh, ar €1 an duine gach bealach. Is féidir le leanaí agus pinsinéirí taisteal ar an mbus saor in aisce, agus cuimsíonn páirceáil ar feadh an lae ag an Ráschúrsa sa táille bus. Rithfidh na busanna gach 15 nóiméad an dá bhealach idir Ráschúrsa na Gaillimhe agus Stáisiún Cóiste na Gaillimhe, ó 9:30rn go 9:15in ó Luan go Satharn. Ar an Domhnach, beidh an tseirbhís ar fáil gach 15 nóiméad ó 11:00rn go dtí 7:00in, agus gach 30 nóiméad idir 7.00in agus 9.15in. Tá tuilleadh eolais faoin tseirbhís le fáil ag www.GalwayCity.ie/Park-and-Ride

Agus á labhairt aige faoi Pháirceáil agus Taistil na Nollag, dúirt Brendan Gallagher, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, “Tá sé mar aidhm ag Páirceáil agus Taistil na Nollag i mbliana ná brú na tráchta i gCathair na Gaillimhe a mhaolú roimh thréimhse ghnóthach na Nollag, ag tabhairt an deis dóibh siúd siopadóireacht nó itheacháin amach a dhéanamh, nó cuairt a thabhairt ar ionaid agus ar imeachtaí, ar bhealach iontaofa saor ó strus le taisteal go dtí lár na cathrach agus amach aisti. Seo an 15ú bliain a chuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe an tseirbhís seo ar fáil, agus mholfainn dóibh siúd a thaistealaíonn isteach i nGaillimh feadh an M6, an N6, an N17, an N18 agus bóthar Mhuine Mheá an dara rogha a dhéanamh atá níos éasca ná an carr a thabhairt isteach i lár na cathrach i mí na Nollag seo chugainn. Gabhaimid buíochas le Stáisiún Cóiste na Gaillimhe, Ráschúrsa na Gaillimhe agus Callinan Coaches as a gcomhpháirtíocht a rinneadar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun an tseirbhís a chur ar fáil.”

I mbliana, beidh scéim Páirceáil agus Taistil na Nollag ag feidhmiú i gcomhar le tionscnaimh iompair inbhuanaithe eile agus beidh páirceáil saor in aisce ar fáil ó Iarnród Éireann i mBaile Átha an Rí, Órán Mór, Creachmhaoil, Ard Raithin agus An Gort, lena n-áirítear an lascaine reatha 20% ar gach táille agus an táille fillte lae €6.00 ó hÓrán Mór go Gaillimh. Cuirfear tús leis an scéim páirceála seo saor in aisce ar an 1 Nollaig.

Tá tuilleadh eolais faoi sheirbhís Páirceála agus Taistil na Nollag ar fáil ag www.GalwayCity.ie/Park-and-Ride

 
Páirceáil agus Taistil 2022
Sa phictiúr ag ceiliúradh Páirceáil agus Taistil 2022, tá (C go D) Paul Quinn, Maor Pobail, Comhairle Cathrach na Gaillimhe (CCG); Brendan Gallagher, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach, CCG; Patrick Greene, Stiúrthóir Seirbhísí, CCG; Méara Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, an Chomhairleoir Clodagh Higgins; Cathaoirleach, Coiste Beartais Straitéisigh Iompair, an Chomhairleoir Frank Fahy; Seamus Hayes, Cumann Tráchtála na Gaillimhe; Tommy Callanan, Callanan Coaches; Kathy O’Donnell, Iarnród Éireann, agus Alan Faulkiner, Maor Pobail, CCG.