Latest News

Léirithe suime maidir le hUrraíocht ar Thionscnaimh Áineasa agus Conláiste 2018


Léirithe suime maidir le hUrraíocht ar Thionscnaimh Áineasa agus Conláiste 2018

Léirithe suime maidir le hUrraíocht ar Thionscnaimh Áineasa agus Conláiste 2018

 

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh a thabhairt do pháirtithe a bhfuil suim acu ann cúnamh airgeadais a thabhairt do thionscnaimh áineasa agus conláiste sa Chathair. Iarrtar léirithe suime ó chomhlachtaí, eagraíochtaí nó aonaid thráchtála a chur i scríbhinn.

 

Tá imlíne na scéime agus sonraí an eolais atá riachtanach sna túschéimeanna ar fáil ar cháipéis shonraithe ar féidir í a fháil ó Sheirbhísí Custaiméara i Halla na Cathrach nó ar féidir í a íoslódáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle.

 

Is é an dáta is deireanaí d’iarratais ná 12 meánlae ar an Aoine an 6 Aibrean 2018.

 

Tomás Ó Conaill,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Iompair, Áineasa & Conláistí agus Seirbhísí Corparáideacha.