Latest News

COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE DRÉACHT MHÁISTIRPHLEAN TAILTE BHAILE AN RÍ


COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE DRÉACHT MHÁISTIRPHLEAN TAILTE BHAILE AN RÍ

COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE

DRÉACHT MHÁISTIRPHLEAN TAILTE BHAILE AN RÍ

 

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú go bhfuil Dréacht-Mháistirphlean Bhaile An Rí ar fáil agus tá leagan amach na dtailte á gcur ar fáil le haghaidh tuilleadh féachana/tráchta ar an 12 Aibreán go dtí an 4 Bealtaine 2018, an dá dháta san áireamh.

 

Beidh lá faisnéise poiblí ar siúl Déardaoin 19 Aibreán ó 2.30pm go 7pm i Lárionad Pobail Chnoc na Cathrach, Páirc na Ceapaí, Bóthar na Ceapaí, Gaillimh ina bhféadfar na pleananna a fheiceáil agus na tuairimí a thaisceadh. Is féidir an doiciméadú a fheiceáil agus a íoslódáil ón láithreán gréasáin ag www.galwaycity.ie.

 

Ní mór gach aighneacht a chur isteach trí ríomhphost chuig parks@galwaycity.ie nó tríd an bpost chuig an Rannóg Caitheamh Aimsire & Áineasa, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh tráth nach déanaí ná 4pm Dé hAoine 4 Bealtaine 2018

 

Tomás Ó Conaill,

Stiúrthóir Seirbhísí,

An Stiúrthóireacht Iompair, Caitheamh Aimsire & Áineasa agus Seirbhísí Corparáideacha.