Nuacht is Déanaí

Straitéis Réimse Poiblí na Gaillimhe - Iniúchadh Siúlóide agus Ceardlann

 • Wed 16 Jan, 2019
 • Nuacht Pleanála
Bí páirteach sa chomhrá faoi thodhchaí shráideanna agus spásanna poiblí na Gaillimhe!

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12 Fógra Rúin - Lúb-Bhóthar an Phríosúin

 • Wed 16 Jan, 2019
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-   Ardeaglais: Lúb-Bhóthar an Phríosúin chuig Bóthar na hOllscoile (an chuid Iartharach amháin).   Tréimhse an Dúnta: Ón 8am ar an Luan 18 Feabhra go dtí 8am ar an gCeadaoin 27 Feabhra,...

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Rúin - Sráid Dhoiminic Uachtarach

 • Mon 14 Jan, 2019
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Contae na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-   Sráid Dhoiminic Uachtarach:  Ón Acomhal le Cnoc an Dalláin (Teach táibhraine O’Maolruaidh) go dtí an tAcomhal le Sráid Liam Thiar (An Bierhaus).   Tréimhse an dúnta:  5am to 3pm Dé...

Folúntas Foirne - Oifigeach Foirne Cúnta

 • Fri 4 Jan, 2019
 • Folúntais
Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí do na phost thuas. 

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Cinnidh - Sráid na Croise Uacht. agus Íocht

 • Thu 3 Jan, 2019
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbhfuil ordú deanta ag Comhairle Contae na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-   Sráid na Croise Uacht. agus Íocht.:    Ón tSráid Láir go Sráid an Droichid.         Tréimhse an dúnta:  8am Dé Luain 7 Eanáir go 6pm Dé hAoine...

Chomhairle Cathrach Na Gaillimhe Scéim do Dheontas Ealaíon 2019

 • Thu 20 Dec, 2018
 • Nuacht Pobail
Fáiltíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ar Scéim Deontas Ealaíon 2019 a thabharfaidh maoiniú d’eagraíochtaí agus do ghrúpaí ealaíon dá dtionscadal agus dá gclár.  

Leithdháileadh 2018 de Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Wed 19 Dec, 2018
 • Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe sásta leithdháiltí na bliana seo a fhógáirt den Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt.

Nollaig Shona agus Athbliain faoi Mhaise

 • Tue 18 Dec, 2018
 • Nuacht do Chomhairle
Dúnfar Halla na Cathrach ag 16.00 ar an Aoine an 21ú Nollaig 2018 agus beidh sé ar oscailt arís ag 09.00 ar an Luain an 31ú Nollaig 2018.  Tá na hoifigí dúnta de h'Aoine an 28ú Nollaig 2018.

Comhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe - Chruinniú Poiblí Dé Luain 26 Samhain

 • Thu 15 Nov, 2018
 • Nuacht Pobail
Is mian le Comhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe tú a chur ar an eolas faoi chruinniú poiblí a bheidh ar siúl Dé Luain 26 Samhain 2018 san Ionad Pobail Westside ag 7pm. 

Aitheantas tugtha do Ghairdíní na Cathrach - Comórtas Ghairdíní Slachtmhara na Gaillimhe 2018

 • Tue 13 Nov, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Bronnadh gradaim ar na buaiteoirí i gComórtas Ghairdíní Slachtmhara na Gaillimhe an tseachtain seo ag searmanas Gradam in Óstán an Connacht. Eagraítear Comórtas na nGairdíní Slachtmhara gach bliain chun aitheantas a thabhairt d’iarrachtaí lucht cónaithe, eagraíochtaí tráchtála agus foirgnimh poiblí chun cuma...

An Ceann is fearr ag Inneall Níocháin - Comórtas Culaith Samhna Snáithíní Scanrúla 2018

 • Fri 9 Nov, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe buaiteoirí an Chomórtais don Fheisteas Samhna Fuála a fhógairt. Bhí an comórtas ar siúl le linn Mhí na hAthúsáide i nDeireadh Fómhair 2018. Ba í Caoimhe Callaghan, ó Scoil Cholmcille Naofa, An Caisleán Gearr a bhuaigh an duais iomlán do dhaltaí bunscoile lena culaith...

Scéim um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh

 • Thu 8 Nov, 2018
 • Nuacht Pobail
Tionscnamh faoin Straitéis Náisiúnta Digiteach an Rialtais is ea an Scéim um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh, arna maoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Faoin scéim, soláthraítear oiliúint ranga i mbunscileanna digiteacha, saor in aisce, ina bhfoghlaimeoidh saoránaigh rannpháirteacha na...

Comórtas Maisiúcháin Nollag 2018

 • Tue 6 Nov, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
An bhfuil tusa in ann rud éigin draíochtúil a dhéanamh as sean rud? Déan maisiúchán Nollag as ábhair athchúrsáilte (blaosc uibhe, cairtchlár, nuachtáin, buidéil phlaisteacha, cartáin bhainne, seanéadaí etc.) agus d’fhéadfadh sé go mbeadh deis agat an bua a...

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12 Fógra Cinnidh - Oileán Altanach

 • Tue 23 Oct, 2018
 • Gaeilge
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-   Oileán Altanach (lána cúng aontreo):        Ó acomhal Shráid an Mhuilinn go hacomhal Oileán Altanach le Bóthar an Phríosúin.  

Smais ar Ghairdíní Chathair na Gaillimhe in ainneoin Triomach an tSamhraidh – Torthaí Chomórtas Ghairdín na mBailte Slachtmhara 2018 fógartha

 • Tue 9 Oct, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Fógraíodh torthaí Chomórtas Ghairdín na mBailte Slachtmhara de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe inniu. Eagraíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe an comórtas go bliantúil chun aitheantas a thabhairt d'iarrachtaí áitritheoirí, eagraíochtaí tráchtála agus foirgnimh phoiblí chun cuma a gcuid gairdíní, a gcuid...

LÁ STAIR NA MBAN LE HOIFIG OIDHREACHTA CHOMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE

 • Wed 3 Oct, 2018
 • Nuacht Pleanála
Lá Stair na Mban le Hoifig Oidhreachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

Oíche Chultúir - Clár ar fáil anois!

 • Wed 19 Sep, 2018
 • Nuacht Pobail
Is éard atá san Oíche Chultúir ná ceiliúradh náisiúnta na hÉireann ar chultúr, ar chruthaitheacht agus ar na healaíona. Beidh sé ar siúl ar fud Chathair na Gaillimhe dé hAoine an 21 Meán Fómhair.

FÓGRA CHUIG ÚINÉIRÍ AGUS ÁITITHEOIRÍ TALÚN A BHFUIL CRAINN AGUS FÁLTA AR THAOBH AN BHÓTHAIR

 • Mon 17 Sep, 2018
 • Nuacht Iompair
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go bhfuil sé de dhualgas ar úinéirí agus ar áititheoirí talún faoi théarmaí Acht na mBóithre, 1993, gach cúram réasúnach a ghlacadh chun a chinntiú nach mbaineann aon dainséar leis na crainn, na fálta agus aon fhásra eile a fhásann ar a gcuid talún...

Athnuachan déanta ar an mBratach Chorcra do Chathair na Gaillimhe

 • Fri 14 Sep, 2018
 • Nuacht Pobail
Is gradam creidiúnaithe idirnáisiúnta í an Bhratach Chorcra a bhronntar ar chathracha agus ar bhailte a chomhlíonann sárchaighdeán feabhais ó thaobh bhainistiú an gheilleagair tráthnóna agus oíche.