Oiriúnú Aeráide

Cad is Oiriúnú Aeráide ann?

Is éard atá i gceist leis an Oiriúnú Aeráide athrú ar chórais nádúrtha nó dhaonna mar fhreagairt ar thionchair an athraithe aeráide. Déanann na hathruithe seo dochar a mhaolú nó leas a bhaint as deiseanna tairbheacha agus d'fhéadfadh sé go mbeadh na hathruithe ann mar fhreagairt ar thionchair iarbhír nó ar thionchair a bhfuiltear ag súil leo.

Straitéis um Oiriúnú Aeráide 2019-2024

Is riachtanas í an Straitéis um Oiriúnú Aeráide do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe faoin gCreat Náisiúnta Oiriúnaithe. Tá tuilleadh eolais faoin gCreat Náisiúnta Oiriúnaithe ar fáil ach an nasc thíos a leanúint

https://www.dccae.gov.ie/en-ie/climate-action/topics/adapting-to-climate-change/national-adaptation-framework/Pages/default.aspx

Ar an Luan, an 9 Meán Fómhair 2019, ghlac Comhairle Cathrach na Gaillimhe d'aon toil leis an Straitéis um Oiriúnú Aeráide 2019-2024.

Comhairliúchán Poiblí ar an Dréacht-Straitéis um Oiriúnú Aeráide 2019-2024

Dréacht-doiciméad Straitéise

Aguisín B

Bróisiúr

Tuairisc Scagthástála AA

Tuairisc Scagthástála SEA