Nuacht Pleanála

Straitéis Réimse Poiblí na Gaillimhe - Iniúchadh Siúlóide agus Ceardlann

 • Wed 16 Jan, 2019
 • Nuacht Pleanála
Bí páirteach sa chomhrá faoi thodhchaí shráideanna agus spásanna poiblí na Gaillimhe!

LÁ STAIR NA MBAN LE HOIFIG OIDHREACHTA CHOMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE

 • Wed 3 Oct, 2018
 • Nuacht Pleanála
Lá Stair na Mban le Hoifig Oidhreachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

Fógra faoi Athrú Beartaithe ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017 - 2023

 • Thu 8 Mar, 2018
 • Nuacht Pleanála
Cuspóirí Sonracha maidir le Criosú Úsáide Talún agus Léarscáil na gCuspóirí Sonracha i bPáirc Ghnó Bhaile an Bhriotaigh (go háirithe na bailte fearainn seo; An Baile Bán Beag, Baile an Bhriotaigh agus an Pháirc Mhór) a leasú i dtaca leis na nithe seo a leanas -

Fógra: Forbairt chónaithe beartaithe ar thalamh ag Baile na mBúrcach, Bóthar Bhaile an Mhóinín, Cnoc na Cathrach, Gaillimh

 • Thu 22 Feb, 2018
 • Nuacht Pleanála
De réir Chuid XI d’Acht (Pleanáil & Forbairt), 2000 – 2017 agus Cuid 8, Airteagal 81 de na Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001 – 2017, tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra leis seo go bhfuil forbairt chónaithe beartaithe ar thalamh ag  Baile na mBúrcach, Bóthar Bhaile an Mhóinín, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, ó thuaidh de Mhaigh...

Athruithe Ábhartha Beartaithe ar Dhréachtphlean Limistéir Áitiúil na nArdán 2018-2024

 • Fri 26 Jan, 2018
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 20(3) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go bhfuil Athruithe Ábhartha beartaithe déanta le rún ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar Dhréachtphlean Limistéir Áitiúil na nArdán.

FÓGRA GO BHFUIL ATHRÚ UIMH. 3 AR PHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2017-2023

 • Wed 3 Jan, 2018
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go ndearna Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an tÚdarás Pleanála don Chathair, ag a gcruinniú Dé Luain, 11 Nollaig 2017, Athrú Uimh. 3 ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 maidir leo seo:  

Scéim Deontas GLAS na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme 2018

 • Fri 3 Nov, 2017
 • Nuacht Pleanála
Scéim Deontas GLAS na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme 2018 Tá an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhpháirt leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ag oscailt na scéime bliantúla deontas do rannpháirtithe GLAS ar mhaithe le caomhnú agus deisiú foirgneamh traidisiúnta feirme agus déanmhas gaolmhar. Feirmeoirí atá faofa sa Scéim...

FÓGRA POIBLÍ: Fógra maidir le Leasú Beartaithe ar Phlean Forbartha Chathair na Gailimhe 2017 – 2023

 • Thu 12 Oct, 2017
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar Phlean, arb í an tÚdarás Pleanála don Chathair í, leasú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chathair na Gailimhe 2017 – 2023 i ndáil leis na nithe seo a leanas:

Fógra Poiblí: Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na hArdáin

 • Thu 7 Sep, 2017
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo gur ullmhaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na tailte sa limistéar ar a dtugtar na hArdáin ar an taobh thoir den chathair, de réir Ailt 18-20 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú).