Nuacht Pleanála

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2022

 • Mon 17 Jan, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá maoiniú á chur ar fáil ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) le cuidiú le hoibreacha chun struchtúir atá cosanta faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) a chosaint. Tá maoiniú á chur ar fáil don chiste um struchtúir stairiúla (HSF) mar chuid de Thionscadal...

An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2022

 • Mon 17 Jan, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá iarratais á lorg ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta don Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2022. Tá sé i gceist go spreagfadh an ciste seo infheistíocht caipitil príobháideach i roinnt tionscadal dlúthshaothair ar scála beag chun struchtúir...

Na 3 Chaisleán: Oibreacha Deisithe agus Daingnithe ag Caisleáin Thír Oileáin, Mhuirlinne agus Mhionlaigh

 • Mon 20 Sep, 2021
 • Nuacht Pleanála
Caisleán Pháirc Mhuirlinne Tá Caisleán Pháirc Mhuirlinne suite laistigh de Choillte Pháirc Mhuirlinne, ceann de na ‘Páirceanna Cathrach’ i nGaillimh. Is foirgneamh meánaoiseach tábhachtach é an struchtúr atá ina Séadchomhartha Náisiúnta faoi chúram an stáit. Bhí an foirgneamh á...

IMEACHT CEADÚNAIS FAOIN AER - OLE 2/2021 - Margadh na Nollag 2021

 • Fri 20 Aug, 2021
 • Nuacht Pleanála
Tá sé beartaithe ag Milestone Inventive imeacht teaghlaigh faoin aer a reáchtáil de réir Chuid XVI den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 & gach Leasú ina dhiaidh sin. Faoi CHUID XVI den ACHT UM PLEANÁIL & FORBAIRT, 2000 (arna leasú) & Cuid 16 de na Rialacháin um Pleanáil & Forbairt, 2001 (arna leasú) teastaíonn ceadúnas maidir...

Seachtain na hOidhreachta Náisiúnta - Cathair na Gaillimhe

 • Thu 12 Aug, 2021
 • Nuacht Pleanála
Ceiliúrann an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta gach rud a bhaineann le hoidhreacht. Tugann sé pobail agus institiúidí cultúrtha, lucht acadúil agus díograiseoirí le chéile chun feasacht a thógáil faoi luach na hoidhreachta agus chun tacú lena chaomhnú.

Tugann an tAire Noonan cuairt ar shuíomhanna oidhreachta i gCathair na Gaillimhe

 • Fri 23 Jul, 2021
 • Nuacht Pleanála
-Fuair an Póirse Caoch agus an Caisleán Thír Oileann maoiniú faoin gCiste Séachomharthaí Náisiúnta le déanaí Thug an tAire Stáit Oidhreachta agus Athchóirithe Toghcháin, Malcolm Noonan TD, cuairt ar Chathair na Gaillimhe Dé hAoine 23 Iúil chun an obair atá á...

211 Arda Thír Oileáin - Cuid 8

 • Fri 2 Jul, 2021
 • Nuacht Pleanála
Togra: De réir Chuid X1 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) agus Cuid 8, Airteagal 81 de na Rialacháin Phleanála agus Forbartha, 2001 (arna leasú) tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra leis seo maidir le haonad tithíochta sóisialta ar thailte tadhlach le 211 Arda Thír Oileáin, Bóthar Áth Cinn, Gaillimh.

Páirc Mhuirlinne - Cuid 8

 • Thu 17 Jun, 2021
 • Nuacht Pleanála
NA hACHTANNA UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 (leasaithe) NA RIALACHÁIN PLEANÁLA AGUS FORBARTHA 2001 (leasaithe) - Cuid 8 Iarratasóir: Comhairle Cathrach na Gaillimhe – An Roinn Tithíochta Suíomh: Páirc Mhuirlinne, Gaillimh Togra : De réir Chuid XI de na...

Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023 - 2029

 • Thu 13 May, 2021
 • Nuacht Pleanála
Chuir Comhairle Cathrach na Gaillimhe tús an 7 Eanáir 2021 le hathbhreithniú ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 atá i bhfeidhm faoi láthair agus ar phlean forbartha nua a ullmhú don tréimhse 2023-2029. Ba é an dáta deiridh d’aighneachtaí faoi Chéim 1 - Comhairliúchán Poiblí ar an Réamh-Dhréachtphlean,...

Comhairle Cathrach na Gaillimhe Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2020-2026

 • Thu 22 Apr, 2021
 • Nuacht Pleanála
Cuirtear ar chumas údarás pleanála, faoi alt 48 (1) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú, le linn dó cead a dheonú faoi alt 34 den Acht, coinníollacha a chur san áireamh chun a cheangal go n-íocfar ranníoc i leith bonneagair phoiblí agus saoráidí poiblí a théann chun tairbhe d’fhorbairt i limistéar an...

FÓGRA GO BHFUIL ATHRÚ UIMH. 7 AR PHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2017-2023

 • Tue 2 Mar, 2021
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go ndearna Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an tÚdarás Pleanála don Chathair, ag a gcruinniú Dé Luain, 22 Feabhra 2021, Athrú Uimh. 7 ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 maidir leo seo:

Do Chathair, Do Thodhchaí – Léirigh do thuairimí maidir le todhchaí Chathair na Gaillimhe!

 • Tue 19 Jan, 2021
 • Nuacht Pleanála
Tá próiseas comhairliúcháin phoiblí seolta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun an Plean Forbartha Cathrach 2023-2029 a ullmhú. Tabharfar creat sa phlean seo don chaoi a bhfásfaidh agus a bhforbróidh an chathair go dtí 2029 agus ina dhiaidh sin, ag cur leis an bPlean Forbartha Cathrach 2017-2023 reatha.  

Nuashonrú: An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2021

 • Fri 15 Jan, 2021
 • Nuacht Pleanála
An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2021 Tá maoiniú á chur ar fáil ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) le cuidiú le hoibreacha chun struchtúir atá cosanta faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) a chosaint. Tá maoiniú á chur ar fáil don chiste...

Nuashonrú: An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2021

 • Fri 15 Jan, 2021
 • Nuacht Pleanála
  An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2021   Tá iarratais á lorg ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta don Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2021. Tá sé i gceist go spreagfadh an ciste seo infheistíocht...

Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017 – 2023 - Athrú Beartaithe Uimh. 7

 • Thu 26 Nov, 2020
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe, agus í ina hÚdarás Pleanála don Chathair, athrú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017 – 2023 maidir leis an méid seo a leanas:

Fógra Iarratais ar an Chead ón mBord Pleanála

 • Thu 26 Nov, 2020
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe iarratas a dhéanamh ar chead ón mBord Pleanála don fhorbairt bheartaithe ag Abhainn na Coiribe Íochtarach síos an abhainn ó Dhroichead na mBradán atá anois ann ó Bhóthar an Phríosúin go Baile Nua Mhic Gabhann i gCathair na Gaillimhe.

FÓGRA POIBLÍ: Dréachtscéim Ranníocaíochta Forbartha 2020-2026 de réir alt 48 (4) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú)

 • Thu 26 Nov, 2020
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo go bhfuil Dréachtscéim Ranníocaíochta Forbartha ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe don tréimhse 2020-2026 de réir Alt 48 (4) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) do cheantar riaracháin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Folaítear sa Scéim do ranníocaíochta forbartha a ghearradh de réir na...

FÓGRA GO BHFUIL ATHRÚ UIMH. 5 AGUS UIMH. 6 AR PHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2017-2023

 • Thu 12 Nov, 2020
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go ndearna Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an tÚdarás Pleanála don Chathair, ag a gcruinniú Dé Luain, 12 Deireadh Fómhair 2020 agus ag gcruinniú Dé Luain, 19 Deireadh Fómhair 2020, Athrú Uimh. 5 agus Uimh. 6 ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023...

AN TACHT UM PLEANÁIL & FORBAIRT 2000 (ARNA LEASÚ) NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL & FORBAIRT 2001 (ARNA LEASÚ) – Cuid 8

 • Fri 23 Oct, 2020
 • Nuacht Pleanála
De réir an Achta um Pleanáil & Forbairt, 2000 (arna leasú), Chuid XI agus Chuid 8, Airteagal 81 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (arna leasú), tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra leis seo d’fhorbairt atá beartaithe ar thalamh ag Paráid na Spáinneach agus an Margadh Éisc, Cathair na Gaillimhe.

Scéim Tithíochta Sóisialta Sheanbhhóthar Mhuine Mheá: Pleanáil Cuid 8

 • Thu 27 Aug, 2020
 • Nuacht Pleanála
De réir Chuid XI de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 (leasaithe) agus Cuid 8, Airteagal 81 de na Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001 (leasaithe) tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra leis seo maidir le forbairt chónaithe beartaithe do sheanóirí ar thailte ag An Baile Bán Mór, Gaillimh, soir ó Chúirt Bhaile an Bhriotaigh agus ó...