Jul 12, 2024 |
Nuacht Pobail
Tá iniúchadh á dhéanamh ar réitigh ar thruailliú aeir i gCathair na Gaillimhe mar chuid de thionscadal nuálach a chuimsíonn ealaín, oideachas pobail agus gníomh saoránach. Mar chuid den tionscadal 'The Air We Share', déanfaidh seacht monatóir taifead ar thruailliú aeir i Taoibh Thiar agus cuirfear na sonraí ar fáil don...
Jul 10, 2024 |
Nuacht Tithíochta
De réir Alt 21 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus Alt 6 den Acht Tithíochta (Cóiríocht do Thaistealaithe) 1998, tá treoir faighte ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta tabhairt faoi Mheasúnú ar Riachtanais Tithíochta i 2024.
Jul 8, 2024 |
Nuacht do Chomhairle
“Thar ceann mhuintir Cathair na Gaillimhe, ba mhaith liom comhbhrón ó chroí a dhéanamh le muintir John O'Mahony a bhásaigh maidin inniu, go háirithe lena bhean Gerardine, agus lena iníonacha, Gráinne, Niamh, Rhona, Deirdre agus Cliodhna...
Jul 4, 2024 |
Nuacht Pobail
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe tionscnamh “Café Lates” a fhógairt, tionscnamh píolótach deontais atá ceaptha chun cultúr bríomhar éagsúil caiféanna déanacha a chothú. Iarraimid ar chaiféanna áitiúla atá lonnaithe i lár chathair na Gaillimhe agus i mBóthar na Trá iarratas...

Comhairle Cathrach na Gaillimhe