Nuacht Pobail

COIMISIÚN EALAÍNE POBAIL: Droichead Coisithe agus Rothaíochta na mBradán

 • Fri 26 May, 2023
 • Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg léirithe spéise ó ealaíontóirí maidir le saothar ealaíne nua a chruthú a bheidh suite ag “Droichead Coisithe agus Rothaíochta na mBradán” Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh a thabhairt d’ealaíontóirí iarratais a chur isteach ar...

Cruinniú na nÓg 2023

 • Tue 23 May, 2023
 • Nuacht Pobail
Spreagann an Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, ag spreagadh daoine óga lena gcuid cruthaitheachta a chur in iúl agus a fhiosrú sa chathair ar an Satharn 10 Meitheamh do Chruinniú na nÓg, Lá Náisiúnta na Cruthaitheachta do Dhaoine Óga. Tá áthas an domhain orainn i mbliana a bheith in ann imeachtaí thar speictream na...

Deich mBliana na gCuimhneachán 2012-2023 – Clár 2023 Comhairle Chontae Cathrach na Gaillimhe

 • Tue 4 Apr, 2023
 • Nuacht Pobail
Cuireadh tús le Clár Deich mBliana na gCuimhneachán in 2012 agus comhlánaíonn sé an clár leanúnach de chomóradh bliantúil an Stáit. Is í an bhliain seo an bhliain dheireanach de chomóradh, agus tá clár spreagúil imeachtaí againn chun é a chomóradh.

Fógra le haghaidh Chlár Amharc-Ealaíontóirí Éireann don Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil

 • Wed 22 Mar, 2023
 • Nuacht Pobail
Tá lúcháir ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae na Gaillimhe, Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus Cuideachta Cultúir na Gaillimhe i gcomhpháirtíocht le hAmharc-Ealaíontóirí Éireann ár n-imeachtaí forbartha gairmiúla 2023 d’amharc-ealaíontóirí Chathair agus Chontae na Gaillimhe...

Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Sparánacht do Chleachtóirí Cruthaitheacha 2023

 • Fri 10 Mar, 2023
 • Nuacht Pobail
Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh d’ealaíontóirí aonair agus do chleachtóirí cruthaitheacha atá ina gcónaí i gCathair na Gaillimhe, iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú a thacóidh lena gcleachtadh agus lena bhforbairt ghairmiúil. Fáilteofar roimh ealaíontóirí a oibríonn i réimse...

Taispeántas Nua: Talamh Críche - An Úcráin sa bhliain 2022

 • Mon 6 Mar, 2023
 • Nuacht Pobail
Seoladh Talamh Críche - An Úcráin, taispeántas nua faoin spéir de ghrianghraif a ghlac an grianghrafadóir faisnéise a bhfuil gradaim buaite aici Karen Fox, fógartha ag Músaem Cathrach na Gaillimhe.  Ar an 24 Feabhra 2022, rinne an Rúis ionradh ar an Úcráin, ag cur tús le cogadh ina bhfuair na mílte bás agus inar theith na...

Deontas Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe na bliana 2023 Ar Oscailt le haghaidh Iarratas

 • Thu 9 Feb, 2023
 • Nuacht Pobail
A Chairde, Cuireann sé áthas orainn anseo san Oifig Ealaíon a fhógairt go bhfuil an tréimhse le haghaidh iarratas a fháil ar Dheontas Ealaíon 2023 ar oscailt anois. Tá tréimhse na bliana seo oscailte níos luaithe ná mar is gnách mar tá sé d’aidhm ag an Oifig Ealaíon a chinntiú gur féidir le...

Cogadh na gCarad - An Scannán

 • Thu 22 Dec, 2022
 • Nuacht Pobail
Tháinig Saorstát na hÉireann i réim go foirmiúil an 6 Nollaig 1922. An lá dár gcionn, rinne míleataigh frith-chonartha luíochán roimh bheirt theachta a bhí ar son an chonartha agus iad ag déanamh a mbealaigh go Dáil Éireann, ag marú Seán Hales as Corcaigh agus ag gortú Pádraic Ó Máille as Conamara. An...

Leithdháileadh 2022 de Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Tue 13 Dec, 2022
 • Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe sásta leithdháiltí na bliana seo a fhógáirt den Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt. Leithdháileadh €140,000 in iomlán ar 53 club éagsúla agus d’éirigh le ocht club an uasdeontas €3,500 a fháil agus fuair 12 clubanna ella idir €2,500 agus €3,500.

SIÚL AGUS CAINT: Scéal/Conair Beirt Deartháireacha – Pádraic agus Tomás Ó Máille

 • Thu 8 Dec, 2022
 • Nuacht Pobail
Chuir na deartháireacha Ó Máille, Pádraic (1876-1946) agus Tomás (1880-1938), as Dúiche Sheoigheach i dtuaisceart Chonamara go mór le stát na hÉireann agus é ag teacht chun cinn. Tógadh ar fheirm mhór chaorach iad i mbaile fearainn Gaeltachta Muintir Eoghain idir An Teach Dóite agus An Líonán, agus ba as sliocht cumhachtach na farraige...

Comhdháil Oidhreachta ar Chaisleáin agus Daingnithe

 • Tue 27 Sep, 2022
 • Nuacht Pobail
Beidh Comhdháil Oidhreachta ar Chaisleáin agus Daingnithe ar siúl in Óstán an Harbour, Na Dugaí, Gaillimh Dé hAoine 7 Deireadh Fómhair 2022 agus Dé Sathairn 8 Deireadh Fómhair 2022 I measc na gcainteoirí comhdhála beidh: Ciaran O’Connor, Fergal Mc Namara, Cóilín O’ Drisceóil, Michael Gibbons, agus Jim Higgins. ...

Seimineár Aon Lae ar Reiligí Stairiúla & Séadchomharthaí Sochraide

 • Tue 27 Sep, 2022
 • Nuacht Pobail
Ócáid Oidhreachta in Óstán an Harbour, Na Dugaí, Gaillimh ar 14 Deireadh Fómhair 2022, 10am – 16.15pm. Seimineár Aon Lae ar Reiligí Stairiúla & Séadchomharthaí Sochraide le grúpa iontach cainteoirí, ina measc: Jacinta Kiely, Gary Dempsey, Paul Naessens agus Jim Higgins. I measc na n-ábhar tá taifeadadh,...

Oíche an Chultúir ag Músaem Cathrach na Gaillimhe

 • Tue 20 Sep, 2022
 • Nuacht Pobail
Beidh an seachtú eagrán déag d’Oíche an Chultúir ar siúl Dé hAoine, an 23 Meán Fómhair 2022. Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon, is gluaiseacht náisiúnta í Oíche an Chultúir a dhéanann an cultúr, an chruthaitheacht agus na healaíona a cheiliúradh agus a chur chun cinn. Fanfaidh Músaem...

Suíomh Gréasáin Inrochtana Nua do Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe

 • Mon 19 Sep, 2022
 • Nuacht Pobail
Tá tús curtha le suíomh Gréasáin úrnua ag Músaem Cathrach na Gaillimhe a fuair tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta faoin Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 2022 agus ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Chuaigh an suíomh, á dhearadh ag an gcomhlacht Rob & Paul Digital Design, atá lonnaithe i nGaillimh, beo Dé Luain an 19 Meán...

Comhairle Daoine Scothaosta do Chathair na Gaillimhe

 • Thu 15 Sep, 2022
 • Nuacht Pobail
Tháinig os cionn céad duine i láthair ag Óstán Menlo Park Dé Luain an 5 Meán Fómhair chun tuilleadh eolais a fháil faoi Chomhairle nua na Seandaoine do chathair na Gaillimhe. I measc na gcainteoirí faisnéiseacha agus léargasacha bhí an drámadóir agus údar aitheanta Michael Harding. Níl aon argóint ann gur tharraing...

AN SCÉIM DEONTAIS DO CHLUBANNA SPÓIRT

 • Thu 8 Sep, 2022
 • Nuacht Pobail
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ár Scéim Deontais do Chlubanna Spóirt 2022 a fhógairt. Cuidíonn agus tacaíonn an scéim seo le clubanna spóirt i gCathair na Gaillimhe leanúint lena gcuid dea-oibre agus iad ag tabhairt deiseanna Spóirt do chách.  Is é seo a leanas an dáta deiridh a nglacfar le foirmeacha iarratais...

Scéim Chláraithe Feidhmíochta Beo Áitiúil Céim 4 Céim 4

 • Thu 11 Aug, 2022
 • Nuacht Pobail
Comhairle Cathrach na Gaillimhe – Scéim Chláraithe Feidhmíochta Beo Áitiúil  Céim 4 Glao Oscailte Tairiscintí

GRADAIM AN MHÉARA

 • Wed 25 May, 2022
 • Nuacht Pobail
Ceiliúradh ar oibrithe deonacha ag searmanas na nGradam de chuid Mhéara Chathair na Gaillimhe Fógraítear buaiteoirí na nGradam de chuid Mhéara Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Ag labhairt di ag searmanas bronnta mórthaispeántas in Óstán Galmont, dúirt Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Colette Connolly go raibh Comhairle Cathrach...

Deich mBliana na gCuimhneachán 2012-2023 Comhairle Cathrach na Gaillimhe Clár 2022

 • Mon 11 Apr, 2022
 • Nuacht Pobail
Cuireadh tús le Clár Deich mBliana na gCuimhneachán in 2012 agus cuireann sé le clár cuimhneachán bliantúil leanúnach an Stáit. Is clár leathan agus cuimsitheach é clár Deich mBliana na gCuimhneachán, ina leagfar béim ar chúinsí eacnamaíocha agus sóisialta na tréimhse, ar na hathruithe ar noirm...