Nuacht Pobail

Glao ar Thograí ó Eagraíochtaí Pobail i gCathair na Gaillimhe do 'Oidhreachtaí Áitiúla 1922/2022’ An Snáithe Pobail de Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán 2022

 • Thu 13 Jan, 2022
 • Nuacht Pobail
Déanann Clár Dheich mBliana na gCuimhneachán 2022 comóradh ar imeachtaí a d’eascair as síniú an Chonartha Angla-Éireannach; briseadh amach an Chogaidh Chathartha; agus bunús an Stáit. Is é cur chuige an Rialtais cur chuige ionchuimsitheach, measúil, dílis, tomhaiste agus comhairleach a chur chun cinn i leith cuimhneacháin, a spreagann...

An Ciste Gníomhaíochtaí Pobail

 • Tue 4 Jan, 2022
 • Nuacht Pobail
An Ciste Gníomhaíochtaí Pobail Tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ), cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fáilte roimh iarratais ar chistiú ó ghrúpaí pobail leasmhara laistigh de cheantar riaracháin Chathair na Gaillimhe faoi scéim nua ar a dtugtar an Ciste...

Leithdháileadh 2021 de Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Tue 21 Dec, 2021
 • Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe sásta leithdháiltí na bliana seo a fhógáirt den Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt. Leithdháileadh €130,000 in iomlán ar 45 club éagsúla agus d’éirigh le ocht club an uasdeontas €3,500 a fháil agus fuair 29.  Tá ionadaíocht déanta ar raon leathan...

Deontais Chaipitil d’Fhiontair Shóisialta ceadaithe do Chathair na Gaillimhe

 • Wed 8 Dec, 2021
 • Nuacht Pobail
An tseachtain seo cheadaigh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail deontais luach €19,806 le haghaidh raon Fiontar Sóisialta i gCathair na Gailimhe faoi Scéim um Dheontais Chaipitil d’Fhiontair Shóisialta 2021.   Beidh an maoiniú atá ceadaithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail in úsáid chun tacú le roinnt tionscadal caipitil beag atá...

Scéim Deontas do Bhannaí 2021

 • Thu 11 Nov, 2021
 • Nuacht Pobail
Fáiltíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ar an Scéim Deontas do Bhannaí 2021 a thabharfaidh maoiniú do bhannaí chun cur ar a gcumas taispeántais phoiblí a thabhairt sa Chathair.  Ní mór do bhannaí a bheith lonnaithe i gCathair na Gaillimhe nó a bheith ag obair den chuid is mó laistigh den Chathair...

AN SCÉIM DEONTAIS DO CHLUBANNA SPÓIRT

 • Fri 22 Oct, 2021
 • Nuacht Pobail
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ár Scéim Deontais do Chlubanna Spóirt 2021 a fhógairt. Cuidíonn agus tacaíonn an scéim seo le clubanna spóirt i gCathair na Gaillimhe leanúint lena gcuid dea-oibre agus iad ag tabhairt deiseanna Spóirt do chách.     Is é seo a leanas an dáta deiridh a nglacfar...

An Scéim Deontais Féilte Pobail Áitiúil 2021

 • Tue 12 Oct, 2021
 • Nuacht Pobail
D’fhógair Comhairle Cathrach na Gaillimhe an Scéim Deontais Féilte Pobail Áitiúil don bhliain 2021, ina dtugtar cuireadh do phobail áitiúla a bhfuil féilte nó imeachtaí á bpleanáil acu ina gceantair sa chathair sna míonna amach anseo cur isteach ar dheontas beag faoin scéim seo. Ar an iomlán, ceadaíodh cistiú...

Scríbhneoir Áitiúil roghnaithe do Chlár Meantóireachta Náisiúnta Words Ireland

 • Mon 11 Oct, 2021
 • Nuacht Pobail
Tá an scríbhenoir áitiúil Ella Gaynor roghnaithe ag Words Ireland chun meantóireacht liteartha ghairmiúil a fháil sna hocht mí atá amach romhainn ó scríbhneoirí iomráiteacha Éireannacha dá rogha féin. Tar éis glaoch amach náisiúnta, roghnaíodh os cionn 40 scríbhneoir as 339...

Caitear súil i dtionscadal Cuimhneacháin an Mhúsaeim ar scéal imirceach na Gaillimhe

 • Thu 30 Sep, 2021
 • Nuacht Pobail
Tá teagmháil á déanamh ag Músaem Cathrach na Gaillimhe agus ag an éascaitheoir, Georgina Edziwa, le roinnt daoine a bhfuil tearmann agus dídean á lorg in Éirinn acu, agus atá ag cónaí i nGaillimh.  Tugtar cuntas ar aistear na n-imirceach sa tionscadal for-rochtana mar thoradh air seo agus fiosraítear a scéalta pearsanta trí...

‘Eyes on the Horizon’

 • Mon 27 Sep, 2021
 • Nuacht Pobail
Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe ‘Eyes on the Horizon’, clár taispeántais agus imeachtaí lasmuigh i láthair i mí Dheireadh Fómhair faoin Scéim um Chlárú Léirithe Beo Áitiúil arna mhaoiniú ag An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Tá sé mar aidhm ag...

Seachtain an Aosaithe Dhearfaigh 2021, ón 27 Meán Fómhair go dtí an 1 Deireadh Fómhair

 • Thu 23 Sep, 2021
 • Nuacht Pobail
Is éard a dhíríonn Seachtain an Aosaithe Dhearfaigh air ná daoine breacaosta a thabhairt chun solais atá gníomhach, gafa chun gnímh, díograiseach, sláintiúil, agus a bhfuil difríocht mhór á déanamh acu i saol ár dteaghlach, ár gcomharsanachtaí agus ár bpobal. Labhair an Dr Mike Ryan leis an EDS go paiseanta ag...

Tá deontais de € 400,000 bronnta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar eagraíochtaí ealaíon na Cathrach do 2021

 • Wed 22 Sep, 2021
 • Nuacht Pobail
Tá deontais de € 400,000  bronnta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar eagraíochtaí ealaíon na Cathrach do 2021. Is é an dea-scéal d’eagraíochtaí ealaíon, d’ealaíontóirí agus d’oibrithe ealaíon na Gaillimhe ná go bhfuil an chathair, ag a cruinniú den Chomhairle an tseachtain seo, tar éis buiséad...

Scéim Deontas Caipitil Fiontar Sóisialta 2021

 • Fri 17 Sep, 2021
 • Nuacht Pobail
Iarrann Comhairle Cathrach na Gaillimhe tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) iarratais ar mhaoiniú ó fhiontair shóisialta leasmhara laistigh de cheantar riaracháin Chathair na Gaillimhe agus faoin Scéim Deontas Caipitil Fiontar Sóisialta 2021. Is le haghaidh fiontar sóisialta go heisiach an scéim atá á maoiniú ag an gCiste um...

Tugann an tAire Feighan cuairt ar Ghaillimh chun cur amach a fháil ar thionscnaimh Chathair na Gaillimhe Shláintiúil

 • Fri 17 Sep, 2021
 • Nuacht Pobail
Thug an tAire Stáit le freagracht as Sláinte Phoiblí, Folláine agus an Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí, Frank Feighan, T.D., cuairt ar Chathair na Gaillimhe Dé hAoine, an 7 Meán Fómhair chun taithí phearsanta a fháil ar chistiú Éire Shláintiúil a chuirtear ar fáil do ghrúpaí pobail agus deonacha ar fud...

Oíche Chultúir Chathair na Gaillimhe - Tar le Chéile Arís ar an Aoine 17 Meán Fómhair

 • Thu 16 Sep, 2021
 • Nuacht Pobail
Beidh Oíche Chultúir Chathair na Gaillimhe ar siúl Dé hAoine an 17 Meán Fómhair. Ba í Jane Hanber a chuir an clár le chéile i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, agus le maoiniú ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe chomh maith. Tá os cionn 40 imeacht ann le níos mó ná 200 ealaíontóir ar fud na...

Scéim Deontais d’Fhéilte Pobail Áitiúil 2021

 • Mon 13 Sep, 2021
 • Nuacht Pobail
D’fhógair Comhairle Cathrach na Gaillimhe a Scéim Deontais d’Fhéilte Pobail Áitiúil don bhliain 2021. B’fhéidir go gcáileofar pobail áitiúla a bhfuil féilte nó imeachtaí á bpleanáil acu ina gceantair sa chathair sna míonna amach anseo do dheontas beag faoin scéim seo.  

Seachtain an Aosaithe Dhearfaigh 2021: 27 Meán Fómhair – 1 Deireadh Fómhair 2021

 • Tue 17 Aug, 2021
 • Nuacht Pobail
Is imeacht bliantúil í Seachtain an Aosaithe Dhearfaigh lena dtugtar deis aird a tharraingt ar na gnéithe dearfacha a bhaineann le bheith ag dul in aois agus ceiliúradh a dhéanamh ar an méid atá déanta ag daoine níos sine ar son a bpobail, agus an méid atá siad ag déanamh fós.  Is é príomhaidhm na seachtaine ná an ruaig a...

Scéim Áitiúil um Chlárú Léirithe Beo

 • Thu 12 Aug, 2021
 • Nuacht Pobail
Fógraíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe deiseanna léirithe faoin aer do cheoltóirí, ealaíontóirí agus taibheoirí atá lonnaithe i gCathair na Gaillimhe.

Oíche Chultúir 2021

 • Wed 28 Jul, 2021
 • Nuacht Pobail
Reáchtálafar an séú leagan déag den Oíche Chultúir ar Dé hAoine 17 Meán Fómhair 2021.     

Cruinniú na nÓg rathúil eile i gCathair na Gaillimhe

 • Mon 21 Jun, 2021
 • Nuacht Pobail
Ba é Dé Sathairn seo caite, an 12 Meitheamh, Lá Náisiúnta na Gníomhaíochta Cruthaithí do Dhaoine Óga, lá a bhíonn ar siúl gach bliain. Is iad Éire Ildánach a bhí i gceannas air agus is iad Comhairle Cathrach na Gaillimhe a chuir an clár ar siúl go háitiúil. Ba é an tAthrú Aeráide an...