Nuacht Pobail

Chomhairle Cathrach Na Gaillimhe Scéim do Dheontas Ealaíon 2019

 • Thu 20 Dec, 2018
 • Nuacht Pobail
Fáiltíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ar Scéim Deontas Ealaíon 2019 a thabharfaidh maoiniú d’eagraíochtaí agus do ghrúpaí ealaíon dá dtionscadal agus dá gclár.  

Leithdháileadh 2018 de Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Wed 19 Dec, 2018
 • Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe sásta leithdháiltí na bliana seo a fhógáirt den Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt.

Comhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe - Chruinniú Poiblí Dé Luain 26 Samhain

 • Thu 15 Nov, 2018
 • Nuacht Pobail
Is mian le Comhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe tú a chur ar an eolas faoi chruinniú poiblí a bheidh ar siúl Dé Luain 26 Samhain 2018 san Ionad Pobail Westside ag 7pm. 

Scéim um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh

 • Thu 8 Nov, 2018
 • Nuacht Pobail
Tionscnamh faoin Straitéis Náisiúnta Digiteach an Rialtais is ea an Scéim um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh, arna maoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Faoin scéim, soláthraítear oiliúint ranga i mbunscileanna digiteacha, saor in aisce, ina bhfoghlaimeoidh saoránaigh rannpháirteacha na...

Oíche Chultúir - Clár ar fáil anois!

 • Wed 19 Sep, 2018
 • Nuacht Pobail
Is éard atá san Oíche Chultúir ná ceiliúradh náisiúnta na hÉireann ar chultúr, ar chruthaitheacht agus ar na healaíona. Beidh sé ar siúl ar fud Chathair na Gaillimhe dé hAoine an 21 Meán Fómhair.

Athnuachan déanta ar an mBratach Chorcra do Chathair na Gaillimhe

 • Fri 14 Sep, 2018
 • Nuacht Pobail
Is gradam creidiúnaithe idirnáisiúnta í an Bhratach Chorcra a bhronntar ar chathracha agus ar bhailte a chomhlíonann sárchaighdeán feabhais ó thaobh bhainistiú an gheilleagair tráthnóna agus oíche.  

An Scéim Deontais Do Chlubanna Spóirt - Tá foirmeacha iarratais ar fáil anois

 • Thu 13 Sep, 2018
 • Nuacht Pobail
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ár Scéim Deontais do Chlubanna Spóirt 2018 a fhógairt. Cuidíonn agus tacaíonn an scéim seo le clubanna spóirt i gCathair na Gaillimhe leanúint lena gcuid dea-oibre agus iad ag tabhairt deiseanna spóirt do chách.

AN SCÉIM DEONTAIS DO CHLUBANNA SPÓIRT

 • Fri 7 Sep, 2018
 • Nuacht Pobail
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ár Scéim Deontais do Chlubanna Spóirt 2018 a fhógairt. Cuidíonn agus tacaíonn an scéim seo le clubanna spóirt i gCathair na Gaillimhe leanúint lena gcuid dea-oibre agus iad ag tabhairt deiseanna spóirt do chách.

Seachtain um Chuimsiú Sóisialta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2018 15 go dtí an 21 Deireadh Fómhair, 2018

 • Thu 6 Sep, 2018
 • Nuacht Pobail
Cuir isteach d’Imeacht nó do Ghníomhaíochtaí! Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun cúnamh a chur ar fáil chun imeacht aonuaire a reáchtáil mar chuid den tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta. Ní mór don imeacht freastal ar an bhfreagra comhchoiteann, sé sin aghaidh a thabhairt ar Eisiamh Sóisialta tríd an obair mhaith a...

An Clár Feabhsúcháin Pobail 2018

 • Fri 15 Jun, 2018
 • Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) ag lorg iarratais ar mhaoiniú ó Ghrúpaí/ Eagraíochtaí Pobail leasmhara faoin gClár Feabhsúcháin Pobail (CEP) do 2018.  

Comhairle Cathrach na Gaillimhe Deontais Ealaíon 2018

 • Fri 20 Apr, 2018
 • Nuacht Pobail
Tá trí scéim mhaoinithe Deontas Ealaíon fógartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe  do 2018 agus Scéim Ealaiontóirí i Scoileanna 2018: Deontais d'Ealaíontíirí Aonair;Gradam Cónaitheach Tyrone Guthrie; Deontas do Bhannaí; Scéim Ealaíontóirí Foirmeacha...

Síneadh ama ar an spriocdháta do Ghradaim an Mhéara

 • Wed 11 Apr, 2018
 • Nuacht Pobail
Tá Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery ag meabhrú do mhuintir na cathrach gurb é an 17 Aibreán 2018 an dáta deiridh chun duine a ainmniú do Ghradaim an Mhéara i mbliana. Tá an Méara ag iarraidh ar dhaoine a gcuid ainmniúchán a chur faoi bhráid chun go bhféadfar aitheantas a thabhairt don obair den scoth a...

IS BUAITEOIRÍ IAD GACH DUINE A FHAIGHEANN AINMNIÚCHÁN A DEIR AN MÉARA – AINMNIÚCHÁIN Á LORG DO NA GRADAIM BHLIANTÚLA

 • Wed 14 Mar, 2018
 • Nuacht Pobail
Is buaiteoirí iad na hoibrithe deonacha go léir a fhaigheann ainmniúchán do Ghradaim an Mhéara - sin é a deir Méara Chathair na Gaillimhe an tseachtain seo. Bhí an Comhairleoir Pearce Flannery ag labhairt ag Gradaim an Mhéara á seoladh don 15ú Bliain ag Halla na Cathrach agus tá sé ag iarraidh ar mhuintir na Gaillimhe anois oibrithe deonacha nach...

Leithdháileadh 2017 de Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Wed 29 Nov, 2017
 • Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe sásta leithdháiltí na bliana seo a fhógáirt den Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt. Leithdháileadh €120,000 in iomlán ar 43 club éagsúla agus d'éirigh le fiche cúig (25) club an uasdeontas €3,500 a fháil. Tá ionadaíocht déanta ar raon leathan spóirt ó...

Bratach Chorcra Chathair na Gaillimhe le hathnuachan

 • Mon 14 Aug, 2017
 • Nuacht Pobail
Is gradam creidiúnaithe idirnáisiúnta í an Bhratach Chorcra a bhronntar ar chathracha agus ar bhailte a chomhlíonann sárchaighdeán feabhais ó thaobh bhainistiú an gheilleagair tráthnóna agus oíche. Tá Gaillimh ag obair anois chun an stádas a athnuachan agus beifear ag cur fáilte an deireadh seachtaine seo romhainn roimh phainéal...

Fionnachtain agus Taighde sa tSeandálaíocht, sa Chartagrafaíocht agus i Stair na hEalaíne is téama do 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe 2017

 • Thu 8 Jun, 2017
 • Nuacht Pobail
Beidh 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe ar siúl Dé Sathairn, 24 Meitheamh 2017 sa Harbour Hotel, Na Duganna, Cathair na Gaillimhe agus beidh réimse iontach cainteoirí ann ó rogha disciplíní agus réimse leathan saineolais acu sa tseandálaíocht, i stair na healaíne, sa chultúr agus sna healaíona.

Deontais Fhéilte Pobail Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Seolta

 • Tue 6 Jun, 2017
 • Nuacht Pobail
Tá Scéim Bhliantúil Ghradaim Deontais d'Fhéilte Pobail Áitiúla fógartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Beidh eagraíochtaí áitiúla atá i mbun imeachtaí a phleanáil sa chathair sna míonna atá amach romhainn i dteideal deontais faoin scéim seo.