Public and Media Relations

 • Who is the media contact for Galway City Council?

  The Communications Officer manages the council's relationship with the media - local, regional and national. He can also help with media queries about the city.

  The Communications Officer should be the first contact point for journalists and will be pleased to assist you and arrange for an appropriate spokesperson to be made available for you.

  All the council's press releases are published on this web site, the most recent appear automatically on our home page, with archived news stories also available.

  Who to Contact:

  Name: Gary McMahon
  Communications Officer
  Address: Galway City Council,
  City Hall,
  College Road,
  Galway.
  Telephone: 091 536445
  Fax: 091 563964
  Email: gary.mcmahon@galwaycity.ie

Teagmháil Preas agus Meáin i gComhairle Cathrach na Gaillimhe

Déanann an tOifigeach Cumarsáide bainistiú ar chaidreamh na comhairle leis na meáin - go háitiúil agus go náisiúnta.

Cabhraíonn sé chomh maith le ceisteanna ó na meáin maidir leis an gcathair. Is é an tOifigeach Cumarsáide an chéad phointe teagmhála d'iriseoirí agus beidh sé lán sásta tacaíocht a thabhairt maidir le urlabhraí de chuid na comhairle a chur ar fáil.

Tá na ráitis preas ar fad ón gcomhairle le fáil ar an suíomh idirlíon, leis an gcuid is déanaí ar ár leathnach baile le sean scéalta curtha i gcomhad chomh maith.

Who to Contact (Irish)

 
Teagmhálaí: Gary McMahon
Communications Officer
Seoladh: Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
Halla na Cathrach,
Gaillimh
Guthán: 091 536445
Faics: 091 563964
Ríomhphoist: gary.mcmahon@galwaycity.ie

Top...