Scéim Ghlasbhealaigh Bhearna

Scéim Ghlasbhealaigh Bhearna

Tá athbhreithniú déanta ag Innealtóirí Comhairleacha ARUP thar ceann Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar an réamhchéim dearaidh de Thionscadal Glasbhealaigh Bhearna a críochnaíodh i 2017.

Glasbhealach Bhearna go Lár Chathair na Gaillimhe – Tá tuarascáil an Athbhreithnithe Piaraí ar fáil anois thíos;