Scéim Taistil Ghníomhaigh na Canála Eglinton

Scéim Taistil Ghníomhaigh na Canála Eglinton

Réamhfhógra Scéim Taisteal Gníomhach ar Chanáil Eglinton - Feabhsófar siúlbhealaí agus slí bhóithre in Iarthar Chathair na Gaillimhe

Tosnófar na hoibreacha ar Luain an 15ú lá de mhí na Bealtaine agus feabhsófar na slite bhóithre, pointí crosaire agus cosáin. Cuirfear feabhas ar an gcosán tarraingthe, acomhail agus carrbhealaí ó cheangal Bóthair an Chladaigh go hArdán na bhFiach. Beidh ardán ardaithe idir Ardán na bhFiach ag Monahan’s Centra go Monroes chomh fada le The Lock Keeper ag tús siúlbhealaigh na canála ar Shráid Dhoiminic. Cuirfear dromchla úr ar an gcosán tarraingthe, go dtí an acomhal ar Bhóthar na hOllscoile (Wards Shop).

Éascóidh na hoibreacha Taisteal Gníomhach ar Chanáil Eglinton, ón acomhal Bóthair an Athar Uí Ghríofa chuig an acomhal le Bóthar na hOllscoile, le dromchla úr ar an mbealach agus cuirfear pointí crosaire le trasrianta síogach, síntí starracha agus ardáin ardaithe de réir mar is cuí.

Roinnfear an tionscadal ina trí chuid ag tosú le:

·         Sráid Dhoiminic Uachtarach go Cé an Chladaigh

·         Bóthar na hOllscoile (Wards Corner) go Bóthar na Toirbhearta

·         Bóthar na Toirbhearta go Sráid Dhoiminic

Achoimríonn an líníocht atá in éineacht leis an gcáipéis seo na hoibreacha ar fad atá le déanamh ar Scéim Taisteal Gníomhach na Canála Eglinton.

Beidh bealach isteach teoranta ann i gcónaí agus cuirfear gach malairt slí in iúl le comhartha sula dtosóidh na hoibreacha.

Beidh na hoibreacha á dhéanamh ag Jons Civil Engineering Ltd i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Údarás Náisiúnta Iompair.  Má tá tuilleadh eolais ag teastáil caith súil ar https://www.jonscivil.ie/

Má tá aon cheist agat, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an uimhir thíos.

Eoghan Vahey
Oifigeach Idirchaidrimh Phoiblí
0870602242

Map