Scoileanna & Clubanna Spóirt - Páirceáil Rothar 2022

Scoileanna & Clubanna Spóirt Páirceáil Rothar - Léiriú Spéise 2022

Tá páirceáil rothar agus scútar á chur ar fáil do scoileanna agus do chlubanna spóirt ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, mar thaca le Seachtain na Rothar agus le Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa 2022.

Tugtar cuireadh do scoileanna agus do chlubanna spóirt an léiriú spéise ar líne a líonadh isteach, agus an leibhéal páirceála rothar / scútair a iarrtar a léiriú.

Is seastáin/raca tósta ‘Sheffield’ iad na seastáin rothaíochta go léir i cruach dhosmálta agus tá siad nochta, féach an íomhá.

 

Tabhair faoi deara le do thoil

  • Go seachadfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe seastáin rothair/scútair chuig an scoil/club, ach ní shuiteálfaidh sí ar thailte príobháideacha.
  • Beidh ar scoileanna/clubanna na seastáin a chumhdach/suiteáil mar is cuí.
  • Ní mór dromchla/suíomh oiriúnach a bheith ag iarratasóirí le haghaidh suiteáil roimh sheachadadh
  • Ní mór seastáin pháirceála rothar / scútair a shuiteáil taobh istigh de theorainn na scoile / chlub spóirt, agus ní ar an mbóthar poiblí.
  • Féadfaidh bánna páirceála atá ann a a bheith ina n-áiteanna oiriúnacha le haghaidh suiteála.
  • Beidh cothabháil, dliteanas agus úinéireacht an seastáin ar an scoil/club spóirt, nuair a bheidh sé seachadta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe.
  • Tá an scoil/club spóirt freagrach as a chinntiú go bhfuil aon cheadanna, lena n-áirítear ceadanna úinéirí talún, i bhfeidhm roimh sheachadadh/suiteáil.
  • Beidh seachadadh na seastán sceidealta le scoileanna aonair/clubanna spóirt thar 2022, agus beidh sé faoi réir infhaighteacht stoc páirceála rothar / scútair.
  • Tá an scéim seo oscailte do scoileanna/clubanna spóirt atá lonnaithe i limistéar riaracháin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe amháin.

 

íoslódáil an póstaer/ Tuilleadh Eolais

Léiriú spéise ar líne