Suirbhé Páirceála Bhóthar na Trá

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh aiseolas ar Pháirceáil i mBóthar na Trá 

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag fáiltiú roimh aiseolas ó chónaitheoirí, ó chuairteoirí agus ó ghnó ar pháirceáil i mBóthar na Trá, mar chuid de staidéar bainistíochta páirceála don cheantar.

Fiosróidh an staidéar seo bearta taistil gníomhacha féideartha feadh an Promanáid, agus déanfaidh sé moltaí maidir le páirceáil a rialáil, d’fhonn tacú le beogacht leanúnach ceantar Bhóthar na Trá agus a carachtar agus a tarraingteacht sainiúil. Tá an staidéar seo maoinithe ag An tÚdarás Náisiúnta Iompair.

Tá carachtar Bhóthar na Trá tar éis athrú le himeacht ama ach coinníonn sé a carachtar sainiúil agus a luach taitneamhachta fós. Le blianta beaga anuas, tá sí tar éis í féin a athbhunú mar shráidbhaile uirbeach le méadú ar an daonra buan cónaitheach, ag tacú le réimse seirbhísí níos leithne don phobal áitiúil agus do chuairteoirí. Is é cuspóir an staidéir pháirceála seo caidreamh a bhunú idir an chaoi a bhfuil daoine ag úsáid Bóthar na Trá, agus an áit a roghnaíonn siad páirceáil. Léiríonn comhairliúchán poiblí roimhe seo maidir le bearta Covid i samhradh 2020 go bhfuil éileamh láidir ann féachaint ar an gcaoi a ndéantar taisteal agus páirceáil a bhainistiú i mBóthar na Trá san fhadtéarma. Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh ionchur agus léargas na gcónaitheoirí, na ngnóanna, na gcomaitéirí agus na gcuairteoirí chuig an gceantar.

Tá fáilte roimh aiseolas ó gach úsáideoir modha, agus beidh sé mar bhonn eolais do mholtaí an staidéir. Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar líne, trí an leathanach seo de réir 10 Iúil 2021 

Inrochtaineacht – Mura féidir leat rochtain a fháil ar an suirbhé ar líne, ach má theastaíonn uait freagra a thabhairt, déan teagmháil le do thoil chun cóip pháipéir a lorg – roads@galwaycity.ie nó glaoigh ar 091 536400.

Téarmaí agus Coinníollacha an Chrannchuir Duaiseanna