Nuacht Timpeallachta

Seachtain Náisiúnta Athchúrsála Dramhbhia 2023

 • Fri 2 Jun, 2023
 • Nuacht Timpeallachta
Is gníomh dearfach ar son na haeráide é dramhbhia a dheighilt, gníomh is féidir linn ar fad a dhéanamh Is í seo an dara bliain as a chéile a bhfuil an tSeachtain Náisiúnta Athchúrsála Dramhbhia á heagrú. Beidh imeachtaí na Seachtaine á reáchtáil idir an 5 - 11 Meitheamh 2023. Mar chuid den...

Oibrithe deonacha á lorg ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le haghaidh feachtas frith-salaithe madraí ina gceantar

 • Tue 23 May, 2023
 • Nuacht Timpeallachta
An bhfuil tú bréan de úinéirí madraí neamhthuisceanach a fhágann faecas madraí i d’eastát tithíochta? Ar thug tú faecas madraí isteach i do theach go neamhaireach agus “ar bholadh tú an boladh sin?” An bhfuil tú tinn le faecas madraí ar na cosáin agus i na páirceanna inár gcathair? Bhuel tá...

Tá Seachtain Trá na Grá 2023 ar ais Linn le hAghaidh Tuilleadh Spraoi ar an nGaineamh!

 • Tue 23 May, 2023
 • Nuacht Timpeallachta
Tá Seachtain Grá na Trá de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar ais linn don tríú bliain, le sainchainteanna faoin gcomhshaoil, le glantacháin na trá, le ceardlanna cnaguirlisí faoi fhuaimeanna na farraige agus le comórtas tógála na gcaisleán gainimh do pháistí! Beidh imeachtaí ar siúl ón 7 go dtí an 11...

Gairdíní na Bliana Chathair na Gaillimhe 2023 ar Oscailt le hIontráil!

 • Fri 28 Apr, 2023
 • Nuacht Timpeallachta
An bhfuil bua na garraíodórachta agat nó an bhfuil aithne agat ar éinne a bhfuil a ghairdín lán de bhláthanna ildaite nó de ghlasraí den scoth?! Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fáilte roimh gach garraíodóir díograiseach an spás glas iontach aige a cheiliúradh i ngradam bliantúil Ghairdín na Bliana 2023. Is...

Foláireamh faoi speicis ionracha -

 • Mon 3 Apr, 2023
 • Nuacht Timpeallachta
Aimsíodh é seo i ndobharcheantar na Sionainne agus is tábhachtach dúinn cosc a chur ar á leathadh isteach i gcóras na Coiribe. Siad an slatiascaireacht agus na spóirt uisce na gníomhaíochtaí is mó riosca maidir lená leathadh. Cuirigí an chomhairle “Seiceáil Glan Tirim” de chuid Iascach Intíre Éireann go láidir...

Gradam an phobail uile-Éireanneach buaite ag tionscadal as Gaillimh

 • Thu 2 Feb, 2023
 • Nuacht Timpeallachta
Ghnóthaigh Grúpa Cairde Choillte Mhuirlinne as Gaillimh duais mhór ag ócáid mór le rá gradaim an phobail Bród as an Dúiche i mBaile Átha Cliath oíche Dé Sathairn (21 Eanáir). Bhain an grúpa án dara háit amach sa chatagóir Tionscnamh na hÁite Chruthaithí, taobh thiar de thionscadal Chonair...

Cupán Úr, Ní Gá Lena Ní!

 • Thu 24 Nov, 2022
 • Nuacht Timpeallachta
Córas píolótach ‘Cupáin Caife In-athúsáidte’ de chuid Ghnólachtaí Chathair na Gaillimhe Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag obair i gcomhar le 9 ngnólacht nuálach chun córas píolótach ‘cupán in-athúsáidte’ a reáchtáil i nGaillimh. Caitear suas le 200...

Tá Cathair na Gaillimhe ag iarraidh a bheith ina Cathair Phíolótach Neodrach Eorpach

 • Mon 21 Nov, 2022
 • Nuacht Timpeallachta
D’fhéadfadh an mol nua a bheith ina ‘Ionad Ilfhreastail’ d’Iarfheistiú Fuinnimh i nGaillimh Tá iarratas seolta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe inniu chuig an gCoimisiún Eorpach le bheith ina ‘Cathair Phíolótach Neodrach’ – rud a thabharfaidh €1.5 milliún de mhaoiniú chun cur chuige nuálaíoch a chur i bhfeidhm...

Athchúrsáil dramhaíola saor in aisce

 • Wed 19 Oct, 2022
 • Nuacht Timpeallachta
An raibh a fhios agat gur féidir leat gur féidir leat do threalamh úsáidte leictreach agus leictreonach go léir a thabhairt ar ais chuig gnólachtaí cosúil le Cunniffe Electric saor in aisce? Caithfidh miondíoltóirí móra earraí leictrigh i gCathair na Gaillimhe glacadh le trealamh leictreach saor in aisce ó bhaill den phobal mar chuid den...

Fógraíodh Torthaí Chomórtas Gairdíní na mBailte Slachtmhara 2022

 • Thu 13 Oct, 2022
 • Nuacht Timpeallachta
Fógraíodh torthaí Chomórtas Gairdíní na mBailte Slachtmhara bliantúil. Eagraíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe an comórtas ar bhonn bliantúil le hiarrachtaí cónaitheoirí, eagraíochtaí tráchtála agus foirgneamh poiblí a aithint chun cuma a ngairdíní, a n-eastát, agus a limistéar...

Bronntar Trí Ghradam Brataí Glaise ar Pháirceanna Chathair na Gaillimhe

 • Wed 14 Sep, 2022
 • Nuacht Timpeallachta
Bhain Comhairle Cathrach na Gaillimhe trí Ghradam mhóra le rá Brataí Glaise amach tar éis d’Oideachas Comhshaoil an Taisce a fhógairt inniu. Aithníonn Gradaim na Brataí Glaise na páirceanna agus na gairdíní poiblí is fearr in Éirinn, agus bronnadh an gradam ar Pháirc na gCúig Céad i mBóthar na Trá den...

Admhaíonn beagnach 20,000 duine fásta atá ina gcónaí i gCathair na Gaillimhe go bhfuil siad ag sruthlú túáillí fliuch agus earraí sláintíochta eile síos an leithreas go rialta

 • Mon 23 May, 2022
 • Nuacht Timpeallachta
Iarrann An Samhradh seo Cóstaí glana, Uisce Éireann agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar mhuintir na Gaillimhe Smaoineamh Sula Sruthlaíonn tú agus Smaoinigh Sula Doirteann tú Agus líon na dturasóirí ar Chathair na Gaillimhe ag dul isteach go tapa cheana féin agus na cathracha cóngarach do chuid de na láithreacha cósta agus...

Comhairliúchán Poiblí – Choincheapa - Bealaí Sábháilte Chun na Scoile

 • Thu 19 May, 2022
 • Nuacht Timpeallachta
Mar chuid den chlár Bealaí Sábháilte Chun na Scoile, tá teagmháil á dhéanamh ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le pobal scoile Radharc na Mara SN, Scoil Bhríde SN, Scoil Iognáid SN, GET SN agus Naoimh Ioseph Scoil Speisialta, chun dearadh ‘aghaidh na scoile’ a fhorbairt chun á dhéanamh níos sábháilte do leanaí...

Tá Comórtas Úrnua Bhailte agus Ghairdíní Slachtmhara Chathair na Gaillimhe ar oscailt d’iontrálacha anois!

 • Fri 6 May, 2022
 • Nuacht Timpeallachta
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag glacadh anois le hiontrálacha do Chomórtas Bhailte agus Ghairdíní Slachtmhara Chathair na Gaillimhe 2022, agus tá roinnt athruithe déanta ar an gcomórtas i gcomparáid le blianta roimhe seo. Díreoidh an comórtas anois go príomha ar chatagóir na gceantar Cónaithe agus tabharfaidh Cumainn...

Fógraíonn an tAire Ryan feachtas feasachta poiblí chun truailliú aeir ó thinte breosla sholadaigh tí a laghdú an geimhreadh seo

 • Mon 29 Nov, 2021
 • Nuacht Timpeallachta
D’fhógair an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, Eamon Ryan TD, feachtas feasachta poiblí ar an ‘ABC’ d’aer níos glaine an Geimhreadh seo.   Don séasúr téimh seo, iarrtar ar dhaoine díriú ar thrí chéim shimplí - cáilíocht aeir níos fearr agus sláinte fheabhsaithe a...

Torthaí Chomórtas Ghairdín na mBailte Slachtmhara 2021 Fógartha

 • Mon 29 Nov, 2021
 • Nuacht Timpeallachta
Tá torthaí Chomórtas Ghairdín na mBailte Slachtmhara Chathair na Gaillimhe fógartha. Eagraíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe an comórtas seo gach bliain chun aitheantas a thabhairt d’iarrachtaí lucht cónaithe, eagraíochtaí tráchtála agus foirgneamh poiblí an chuma atá ar ghairdíní, eastáit agus...

Tá páistí scoile Chathair agus Chontae na Gaillimhe ar tí dul le Picker Pals agus cabhrú le dul i ngleic lenár bhfadhb náisiúnta um bruscar.

 • Tue 26 Oct, 2021
 • Nuacht Timpeallachta
I mbliana rachaidh 75 seomra ranga bunscoile ar fud Chathair agus Chontae na Gaillimhe isteach sa Chlár Picker Pals ag bailiú bruscair, ag foghlaim faoi conas an domhan a dhéanamh níos fearr agus spraoi a bheith acu agus é sin a dhéanamh acu. Spreagtar páistí tríd an gclár, atá á reáchtáil ag eagraíocht neamhrialtasach chomhshaoil VOICE...

‘Clean it up you dirty pup!’ Laghdú 60% ar shalachar madraí i limistéir thrialacha de bharr fheachtas Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Tue 28 Sep, 2021
 • Nuacht Timpeallachta
Agus é seolta níos luaithe sa samhradh seo, D’éirigh le ‘Clean it up you dirty pup!’ - cur chuige rannpháirtíochta pobail nua Chomhairle Cathrach na Gaillimhe maidir le dul i ngleic le bruscar madraí i gCathair na Gaillimhe - laghdú 60% ar shalachar madraí sna 5 limistéar thrialacha i rith mhíonna an tsamhraidh a bhaint amach. Baineann teideal an...

Tionscadal nuálaíoch ‘Lánaí a Ghlasú’ chun déileáil le bruscar agus chun an bhithéagsúlacht a fheabhsú i gCathair na Gaillimhe  

 • Thu 16 Sep, 2021
 • Nuacht Timpeallachta
Mar chuid de thionscadal nua comhoibríoch, tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag obair i gcomhar le háitritheoirí áitiúla agus le daoine óga i roinnt ceantar chun dhá lána sa chathair a ‘ghlasú’ agus spásanna a dhéanamh astu atá beathach, spraíúil, báúil le nádúr, ar féidir leis an bpobal go...

Feachtas 2021 chun Cupáin Chaife Aon Uaire a Chaitheamh Uainn

 • Tue 14 Sep, 2021
 • Nuacht Timpeallachta
Ó thús na paindéime, feictear go bhfuil méadú ollmhór ar líon na gcupán caife aon uaire ar fud na tíre, go minic mar bhruscar thart timpeall ar bhoscaí bruscair agus in áiteanna eile inár mbailte agus ár gCathracha. Tá mórfheachtas nua á sheoladh ag Cathair na Gaillimhe chun aird a tharraingt ar an tionchar atá ag...