Nuacht Timpeallachta

Plean Bainistithe Bruscair 2018-2022

 • Thu 17 Jan, 2019
 • Nuacht Timpeallachta
Faoi Alt 10 den Acht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997, tá dualgas ar Údarás Áitiúil Plean Bainistithe Bruscair a dhéanamh. Tá rún ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean agus Plean nua Bainistithe Bruscair a ullmhú don tréimhse go dtí 2022. Leagfar amach cuspóirí sa phlean i...

Aitheantas tugtha do Ghairdíní na Cathrach - Comórtas Ghairdíní Slachtmhara na Gaillimhe 2018

 • Tue 13 Nov, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Bronnadh gradaim ar na buaiteoirí i gComórtas Ghairdíní Slachtmhara na Gaillimhe an tseachtain seo ag searmanas Gradam in Óstán an Connacht. Eagraítear Comórtas na nGairdíní Slachtmhara gach bliain chun aitheantas a thabhairt d’iarrachtaí lucht cónaithe, eagraíochtaí tráchtála agus foirgnimh poiblí chun cuma...

An Ceann is fearr ag Inneall Níocháin - Comórtas Culaith Samhna Snáithíní Scanrúla 2018

 • Fri 9 Nov, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe buaiteoirí an Chomórtais don Fheisteas Samhna Fuála a fhógairt. Bhí an comórtas ar siúl le linn Mhí na hAthúsáide i nDeireadh Fómhair 2018. Ba í Caoimhe Callaghan, ó Scoil Cholmcille Naofa, An Caisleán Gearr a bhuaigh an duais iomlán do dhaltaí bunscoile lena culaith...

Comórtas Maisiúcháin Nollag 2018

 • Tue 6 Nov, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
An bhfuil tusa in ann rud éigin draíochtúil a dhéanamh as sean rud? Déan maisiúchán Nollag as ábhair athchúrsáilte (blaosc uibhe, cairtchlár, nuachtáin, buidéil phlaisteacha, cartáin bhainne, seanéadaí etc.) agus d’fhéadfadh sé go mbeadh deis agat an bua a...

Smais ar Ghairdíní Chathair na Gaillimhe in ainneoin Triomach an tSamhraidh – Torthaí Chomórtas Ghairdín na mBailte Slachtmhara 2018 fógartha

 • Tue 9 Oct, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Fógraíodh torthaí Chomórtas Ghairdín na mBailte Slachtmhara de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe inniu. Eagraíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe an comórtas go bliantúil chun aitheantas a thabhairt d'iarrachtaí áitritheoirí, eagraíochtaí tráchtála agus foirgnimh phoiblí chun cuma a gcuid gairdíní, a gcuid...

Féile ‘Grá do Ghaillimh - Clár ar fáil anois!

 • Thu 13 Sep, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe an-bhródúil as a bheith páirteach den chéad fhéile inbhuanaitheachta ‘Grá do Ghaillimh’ ar siúl ón 20-30 Meán Fómhair 2018. Tá an clár ar fáil anois.

Níl sé Inár Nádúr - An bhfuil sé i Do Leatha? Déanaimid dul i ngleic le dumpáil neamhdhleathach!

 • Thu 16 Aug, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Leanúint ar aghaidh ag dul i ngleic le dumpála mídhleathach, seachadadh feachtas comhtháite ag baint úsáide as na meáin shóisialta, raidió áitiúil agus preas i 9 gcontae i Réigiún Dramhaíola Uí Chonnachta i rith an tsamhraidh. Thug an feachtas seo tacaíocht d'iarrachtaí leanúnacha na n-údarás...

Feachtas faoi bhruscar guma coganta 2018 seolta ag Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Níall McNelis

 • Fri 20 Jul, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Rinneadh an seoladh tar éis comhaontú nua trí bliana a bheith sínithe idir an rialtas agus an tionscal Sheol Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Níall McNelis feachtas oideachais bruscair faoi ghuma coganta de chuid an Tascfhórsa do Bhruscar ó Ghuma Coganta go hoifigiúil an seachtain seo i gCathair na Gaillimhe. D’éirigh leis an...

Spásanna ‘Glasa’ agus Gorma’ á gceiliúradh ag an bhFéile Grá do Ghaillimh!

 • Thu 19 Jul, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Beidh an chéad fhéile inbhuanaitheachta ‘Grá do Ghaillimh’ ar siúl ón 20-30 Meán Fómhair 2018, chun ceiliúradh a dhéanamh ar na spásanna ‘Glasa agus Gorma’ a chuireann go mór leis an gcaighdeán maireachtála i gCathair na Gaillimhe. Tá an fhéile seo á heagrú i gcomhar ag Comhairle Cathrach na...

Bailiúcháin Tochtanna do Dhaoine a Bhfuil Conai Orthu i gCathair na Gaillimhe Amhain, Dé Sathairn 21 Iúil, 2018

 • Mon 16 Jul, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
An bhfuil seantocht leapa agat a bhfuil tú ag iarraidh fáil réidh leis? Fág na tochtanna ag an Láithreán Conláiste Cathartha, saor in aisce. Dé Sathairn 21 Iúil, 2018, 8:00 a.m. – 12.30 p.m..

Níor bhain sé Linne – An mBainseann sé Leatsa? Rachaimid i ngleic le dumpáil mhídhleathach!

 • Mon 2 Jul, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Sheol an tAire Cumarsáide, Athraithe Aeráide agus Comhshaoil, An Teachta Dála Denis Naughten feachtas feasachta frithdhumpála nua Níor bhain sé Linne – An mBaineann sé Leatsa do Réigiún Dramhaíola Chonnacht Uladh an tseachtain seo caite. Is é an aidhm atá leis an bhfeachtas feasacht a chruthú ar fhadhbanna maidir le dumpáil...

Lucht Tacaíochta Sea Fest – Ní theastaíonn ó Ghnólachtaí na Gaillimhe go mbeadh Plaisteach sa bhFarraige

 • Fri 15 Jun, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Tá gnólachtaí ar fud na Gaillimhe,ag ‘Diúltú do Phlaisteach' sa bhfarraige, agus iad ag léiriú a gcuid tacaíochta don fhéile Sea Fest, féile mara náisiúnta na hÉireann a bheidh ar bun i gCuan na Gaillimhe ón 29 Meitheamh go dtí an 1 Iúil. Tá sé mar aidhm ag an bhféile i mbliana aird a tharraingt...

Lucht Tacaíochta do Sea Fest 2018

 • Wed 16 May, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Beidh Sea Fest 2018 ar siúl ón 29 Meitheamh go dtí an 1 Iúil. Beidh an fhéile Saor ó Phlaisteach ar an Láthair i mbliana agus díreofar go sonrach ar ábhar plaisteach aonúsáidte. Tá cuireadh á thabhairt do lucht gnó agus d’eagraíochtaí chun a bheith ina Lucht Tacaíochta do Sea Fest 2018 trí...

Do Thionól a Ghlasú

 • Wed 9 May, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Tháinig breis agus 60 pleanálaí féilte agus imeachtaí le chéile i nGaillimh ar 19u Aibrean chun plé a dhéanamh ar conas a chinntiú go mbeadh féilte, cruinnithe agus imeachtaí in Éirinn níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, le súil agus margaí nua a oscail agus lucht féachana nua a mhealladh. B’iad Comhairle...

Conas bia a chur ag fás in áiteanna cúnga, agus conas bia a aimsiú in áiteanna fiáine

 • Fri 27 Apr, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Bhí os cionn 50 duine i láthair ag seimineár in Óstán Harbour Déardaoin an 26 Aibreán 2018 chun foghlaim conas bia a chur ag fás in áiteanna cúnga, agus conas bia a aimsiú in áiteanna fiáine. Roinn na cainteoirí Mark Ridsdill-Smith de chuid Vertical Veg (An Ríocht Aontaithe) agus Kathleen McMahon de chuid Blackriver Wild Foods atá...

An mbeadh TUSA in ann maireachtáil gan Plaisteach ar feadh Seachtaine? Tá Gaillimhigh aitheanta ag tabhairt faoin Dúshlán

 • Mon 29 Jan, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Tá Gaillimhigh aitheanta ag tabhairt faoin dúshlán maireachtáil ‘gan plaisteach’ ar feadh seachtaine dár tús an 5 Feabhra 2018, mar chuid den tSeachtain Saor ó Phlaisteach i gCathair na Gaillimhe. Seo roinnt de na daoine a bheidh ag glacadh páirte ann: Méara Chathair na Gaillimhe Pearce Flannery; Jake Heenan, Rugbaí Chonnacht; JP McMahon, An Bhialann Aniar;...

Gual 'Toiteach' (Polannach) i gCathair na Gaillimhe - NÁ CEANNAIGH NÓ NÁ DÓIGH É

 • Mon 8 Jan, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Má dhéanann tú sin, tá tú ag cur le guais chomhshaoil agus shláinte i do phobal agus i do chathair féin. Chomh maith leis sin, tá tú ag briseadh an dlí! Tá fíneálacha de suas le €5,000 i gceist faoin Acht Truaillíochta Aeir, 1987, agus Rialacháin an Acht Truaillíochta Aeir (Margaíocht, Díolachán,...

Crainn Nollag a Athchúrsáil

 • Thu 14 Dec, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal go mbeidh "Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag" ar fáil ar na laethanta seo a leanas: Dé Sathairn 6 Eanáir 2018 idir 09:00 agus 15:00 agus ón: Luan an 8 Eanáir go dtí an Satharn an 13 Eanáir 2018 idir 09:00 agus 15:00

Do Dhramhaíl a Bhainistiú agus ag tabhairt aire don Timpeallacht - Tionscnamh Frith-dhumpála 2017

 • Wed 8 Nov, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Sheol an tAire Denis Naughton, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Comhshaoil feachtas Tionscnaimh Frith-dhumpála 2017 i mBéal Átha na Sluaighe Dé Luain an 13 Márta, 2017.

Seimineár na nGairdíní Pobail ar Cheiliúradh an Fhómhair Fógartha

 • Wed 11 Oct, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Tá Duilleog Ghlas na hEorpa, Réigiún Gastranómachais na hEorpa agus Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe fíorshásta a fhógairt go mbeifear ag cur fáilte roimh tháirgeoirí bia agus roimh dhaoine a bhfuil suim acu sa gharraíodóireacht chuig Seimineár na nGairdíní Pobail ar Cheiliúradh an Fhómhair Dé...