Nuacht Tithíochta

Measúnú Ar Riachtanais Tithíochta 2018 - Síneadh Áma Tugtha

  • Tue 17 Apr, 2018
  • Nuacht Tithíochta
Tá síneadh áma tugtha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe do Measúnú Riachtanais Tithíochta 2018 go dtí an 3ú Bealtaine 2018. Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe agus gach doiciméad riachtanach a chur ar ais chuig an Roinn Tithíochta, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh,roimh an 3ú Bealtaine...

FÓGRA SUÍMH: Ar thalamh atá lonnaithe ag Baile na mBúrcach, Bóthar Bhaile an Mhóinín, Cnoc na Cathrach, Gaillimh

  • Thu 15 Feb, 2018
  • Nuacht Tithíochta
An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 - 2017. Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 - 2017 Cuid VIII. Iarratasóir: Comhairle Cathrach na Gaillimhe.Suíomh: Ar thalamh atá lonnaithe ag Baile na mBúrcach, Bóthar Bhaile an Mhóinín, Cnoc na Cathrach, Gaillimh. Forbairt: Beidh an fhorbairt chónaithe atá beartaithe comhdhéanta de:

Réadmhaoin Fholamh

  • Wed 16 Aug, 2017
  • Nuacht Tithíochta
An bhfuil réadmhaoin fholamh agat a bheadh feiliúnach le ligean ar cíos? Léirigh do chuid spéise, le do thoil ag: www.vacanthomes.ie