Uisce

Nóta Faoi Uisce Éireann

Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus as iad a sholáthar do thithe agus do ghnóthais a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus Ceirtleáin Fuíolluisce orthu. Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil nó le haghaidh fadhb le ceann ar bith díobh seo a thuairisciú:

Soláthar uisce
Cáilíocht an uisce
Fuíolluisce

Déan teagmháil le hUisce Éireann ar cheann ar bith de na bealaí seo a leanas:

Gréasán: www.water.ie/water-supply/water-quality
Twitter: @IrishWater
Teileafón: 1850 278 278
Minicom: 1890 378 378 (do chustaiméirí lagéisteachta a bhfuil trealamh minicom acu)
Seoladh Poist: Uisce Éireann, Bosca OP 860, Oifig Sheachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí

Soláthar Uisce

Faisnéis

Nuacht & Íosluchtú