Nuacht Uisce

An Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce (Uisce Éireann) ar taispeáint go poiblí

  • Mon 12 Dec, 2022
  • Nuacht Uisce
Is é an PNAU plean Uisce Éireann chun a aithint conas a chuirfidh sé soláthar uisce sábháilte, slán, iontaofa agus inbhuanaithe ar fáil do chustaiméirí anois agus amach anseo. Beidh an tríú dréachtphlean (réigiún an Iarthuaiscirt) ar taispeáint go dtí an 21 Feabhra 2023 san oifig phleanála.

Scéim Dámhachtana Deontais d’Fhéilte Pobail Áitiúla 2018

  • Fri 11 May, 2018
  • Nuacht Uisce
Tá iarratais á lorg don Scéim Damhachtana Deontais d’Fhéilte Pobail Áitiúla 2018. Cuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe maoiniú ar fáil chun tacú le féilte pobail áitiúla sa chathair arís i mbliana.  Is é an cuspóir atá leis go mbeidh áitritheoirí áitiúla rannpháirteach ina...