How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest news

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Galway City Council proposes to make an order closing:- Menlo Park, Menlo: From the junction with Monument Road to the junction with The Avenue. This road bounds Scoil Bhríde, Menlo. Period: Sunday, 20th March to...
Are you registered to vote in General Election 2016?
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Galway City Council has made an order closing:- Gaol Road: Along the Southern and Western Boundaries of Galway Cathedral. Period of Closures: Monday,15th of February to Tuesday, 23rd of February, 2016.
Tá Rabhadh Aimsire Stádas Oráiste eisithe ag Met Éireann ó mheánoíche Déardaoin. A Status Orange weather warning has been issued by Met Éireann from midnight on Thursday night.
In accordance with the provision of the Roads Act, 1993, Galway City Council HEREBY GIVE NOTICE of its intention to consider the making of a Declaration that the roads listed hereunder be public roads.   This matter will be considered by the...


Tá níos lú ná seachtain fágtha ag gnólachtaí agus ag eagraíochtaí atá ag úsáid na Gaeilge ina gcuid gnólachtaí nó acu siúd a bhfuil spéis acu í a úsáid, chun cuir isteach ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016. Is féidir...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:- Páirc Mhionlaigh, Mionlach: Ón acomhal le Bóthar an Leachta go dtí an t-acomhal a théann chuig Caisleán Mhionlaigh (The Avenue). Tá...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Bóthar an Phríosúin: Feadh theorainneacha Theas agus Thiar Ard-Eaglais na Gaillimhe. Tréimhse an Dúnta: An Luan,15 Feabhra go...

De réir fhoráil Acht na mBóithre, 1993, TUGANN COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sí ag smaoineamh ar Dhearbhú a dhéanamh go mbeadh na bóithre ar an liosta thíos ina mbóithre poiblí. Breithneoidh an Chomhairle...

Fógra maidir le Seisiúin Eolais don Phobal agus Clinic Buail Isteach


There is just a few days left for businesses and organisations in Galway city who are using the Irish language in their business, or interested in doing so,  to get their entries in for Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh...

An extensive programme of events across the seven programme strands of the Ireland 2016 Centenary Programme for Galway City was launched today, Friday 4 th December, by Cllr. Frank Fahy, Mayor of the City of Galway at an event in City...

Public Information:  Schemes Available to Those Affected by Recent Flooding

The Draft Galway City Development Plan 2017-2023 is on public display from Monday 14 th December 2015 to Friday 11 th March 2016 .The Draft City Plan sets out a vision and overall strategy for the sustainable development...

Galway City Council is preparing a Local Economic and Community Plan (LECP) for Galway City. The plan will be for a six year period and will set out objectives and actions to a) promote and support economic development and b) promote and...

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

No Events loaded for this month...Latest tweets

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo