Latest News

Is é Brendan Smith Oibrí Deonach na Bliana Chomhairle Cathrach na Gaillimhe


Is é Brendan Smith Oibrí Deonach na Bliana Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

Fógraíodh Brendan Smith aréir mar Oibrí Deonach na Bliana Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag Gradaim Bhliantúla Mhéara Chathair na Gaillimhe atá ar siúl don ceathrú bliain déag i mbliana.

Bhronn Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin an gradam is airde ar Bhrendan Smith mar aitheantas ar na blianta fada seirbhíse a chaith sé ag obair go deonach i gCathair na Gaillimhe. Deir an Comhairleoir Larkin gur údar inspioráide dúinn uilig na blianta fada atá caite ag Brendan ag obair ar son an phobail i gceantar Bhaile an Phoill.

I measc na ndaoine eile ar bronnadh Gradaim an Mhéara orthu bhí Phil Grealish as na blianta fada a chaith sí ag obair go deonach lena pobal féin chomh maith le Róisín Farragher as a cuid iarrachtaí bailithe airgid do ghrúpaí éagsúla.

Fuair os cionn 100 duine aonair agus grúpaí gradaim ón Méara mar cheiliúradh ar a gcuid gníomhaíochtaí deonacha i saol an phobail i gCathair na Gaillimhe. Coinníodh an t-eolas faoi bhuaiteoirí na ngradam aonair ina rún go dtí an searmanas féin, searmanas a reáchtáladh in Óstán an Radisson Blu i gcomhluadar lucht féachana de bhreis agus 300 duine. Is iad Comhairle Cathrach na Gaillimhe a eagraíonn na Gradaim seo.

Seo a leanas buaiteoirí na ngradam i ngach catagóir:

Gradam na nEalaíon, Cultúr, Oidhreachta & Cúrsaí Gaeilge

- Comhairle Tréadach Naomh Séamas, mar aitheantas don méid atá déanta aige chun eolas a chur ar fáil faoi oidhreacht shaibhir cheantar Phobal Pháirc na Sceach.

Gradam d'Áitritheoirí agus do Cheantair Áitiúla

- Paul Lennon, mar gheall ar a chuid oibre agus chomh spreagthach agus a bhíonn sé le Cumann Áitritheoirí Ros Cam/Chnoc Rois.

Seirbhís Pobail & Cuimsiú Sóisialta

- Phil Grealish, mar gheall ar na blianta fada atá caite aici ag obair go deonach le grúpaí éagsúla i gCathair na Gaillimhe agus go háirithe le Comhar Creidmheasa Naomh Columba.

Oibrí Deonach Scothaosta na Bliana

-Club Cairdis na Rinne Móire, mar gheall ar chomh díograiseach agus a bhíonn siad ag iarraidh cur le caighdeán maireachtála na ndaoine scothaosta ina bpobal.

Gradam d'Oibrí Deonach Spóirt na Bliana

- Shane O'Connor, mar aitheantas don obair dheonach a dhéanann sé leis an ngrúpa snámha Galway Speeders

Gradam Leanaí agus an Óige

- Club Obair Bhaile Chroí na Gaillimhe, mar gheall ar chomh díograiseach agus a oibríonn siad leis na leanaí i mBrú Eglinton.

Oibrí Deonach Óg na Bliana

- Róisín Farragher, mar aitheantas do na gníomhaíochtaí Bailithe Airgid a dhéanann sí go deonach le roinnt Grúpaí i gCathair na Gaillimhe.

Bronnadh trófaí speisialta déanta as Criostail na Gaillimhe chomh maith le seic €500 ar gach buaiteoir.