How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'GMIT'
Aengus McMahon

Páirceanna Poiblí

 • Cá bhfuil na Páirceanna Poiblí i gCathair na Gaillimhe?

  Breathnaigh ar léarscáil de láithreacha na bpáirceanna.

 • Páirceanna Poiblí - Lár Chathair na Gaillimhe

  • Páirc Mílaoise na bPáistí

   Páirc Mílaoise na bPáistí - Réamhfhógra Rabhaidh Lún 25, 2016

   Seoladh:
   Bóthar an Chaisleáin Nua
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Ar oscailt Luan go Domhnach, Laethanta Saoire Poiblí san áireamh

   7.00am - 7.00pm

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Clóis Súgartha
   • Siúlbhealaí Coisithe
   • Limistéar Picnice
   • Páirc Clárscátála
   • Suíocháin
   • Áiseanna Leithris
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

   Cur Síos: Páirc Cathrach

   Bhí sí seo ar an gcéad pháirc tiomnaithe do pháistí i nGaillimh.

   Barr...


  • Páirc Bharr an Chalaidh

   Seoladh:
   Barr an Chalaidh
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealach Coisithe - Caitheamh Aimsire Éighníomhach
   • Áit Suite
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • An Pháirc Theas

   Seoladh:
   An Pháirc Theas
   An Cladach
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealach Coisithe
   • 1 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
   • 1 Pháirc Rugbaí
   • 2 Pháirc Imeartha don Sacar
   • Clós Súgartha
   • Abhantrach an Chladaigh
   • Cé Nimmo
   • Ealaí
   • Bealach Tiomnaithe Rothaíochta agus Coisíochta
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Páirc Toft

   Seoladh:
   Rinn na Mara
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Páirceáil
   • Clós Súgartha
   • Suíocháin
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn
   • Siúláin
   • Tá an áis seo ainmnithe freisin mar Láthair Sorcais le haghaidh Sorcas a thagann ar cuairt go Cathair na Gaillimhe

   Cur Síos: Páirc Cathrach

   Barr...


  • Páirc Foraoise Thír Oileáin

   Seoladh:
   Tír Oileáin
   Bóthar Áth Cinn
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

   Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealach Coisithe
   • Limistéir Picnice
   • Coillte
   • Suíocháin
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

   Cur Síos: Páirc Cathrach le

   • Rianta Dúlra, Siúlóidí Foraoise agus Siúlóidí Cois Abhann
   • Rianta Oidhreachta
   • Clós Súgartha le Téama Coillte
   • Rianta Dealbhóireachta
   • Ionad Oideachais / Léirmhínitheach
   • Plandlann crann
   • Limistéir Taibh-Ealaíon
   • Cuaillí eolais faisnéise aeistéitiúla
   • Limistéir picnice
   • Droichead coisithe beag os cionn na habhann
   • Gnáthóg foraoise nua – beidh píosa mór den ghiolcarnach feadh bhruacha na habhann ag tabhairt tearmainn do fhlóra, d’fhána agus d’fhiadhúlra éisc dhúchasaigh.

   Barr...


  • Páirc Uí Chinnéide

   Seoladh:
   An Fhaiche Mhór
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

   Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealach Coisithe - Caitheamh Aimsire Éighníomhach
   • Limistéar Picnice
   • Limistéar Taibhithe
   • Clós Súgartha
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

   Cur Síos: Páirc Cathrach

   Barr...


  • Bóthar Páirc de Búrca

   Seoladh:
   An Cladach
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

   Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Clós Súgartha
   • Cosáin do Choisithe
   • Suíocháin
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Barr na Coille

   Seoladh:
   Páirc Bharr na Coille
   Baile an Phoill
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

   Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • 1 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
   • 1 Pháirc Imeartha don Sacar
   • 2 Chúirt Leadóige
   • Limistéir Charraige Sceirdiúla le Siúlbhealaí
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil


   Barr...


  • Páirceanna Poiblí - Iarthar Chathair na Gaillimhe

   Bearna / Páirc Chathrach Loch Roisín

   Seoladh:
   Bóthar Bhearna
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealaí Coisithe
   • Carrchlós / Clós Busanna
   • Coillte
   • Limistéar Picnice
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Coill Bhearna

   Seoladh:
   Bóthar Bhearna
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealaí Coisithe
   • Gnáthóg Coille
   • Páirceáil
   • Limistéar Picnice
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Cathrach

   Barr...


  • Coillte Loch Roisín

   Seoladh:
   Bóthar Bhearna
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealaí Coisithe
   • Páirceáil
   • Limistéar Picnice
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Cathrach

   Barr...


  • Páirc na gCeapach

   Seoladh:
   Bóthar na gCeapach
   Cnoc na Cathrach
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Clós Súgartha do Pháistí
   • 2 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
   • 2 Pháirc Imeartha don Sacar
   • Cosáin Coille
   • Limistéir Picnice
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn
   • Carrchlós
   • Ionad Pobail

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Páirc Mhic Craith

   Seoladh:
   Bóthar Sheanghoirt
   Cnoc na Cathrach
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Cúirteanna Leadóige
   • Páirc Imeartha don Pheil Ghaelach
   • Clós Súgartha
   • Gréasán de Chosáin Coisithe
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Páirc Sheantalaimh

   Seoladh:
   Bóthar Shéamais Uí Chuirc
   Seantalamh
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • 1 Pháirc Imeartha don Sacar / do CLG
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Carraig an Tónacháin

   Seoladh:
   Seantalamh
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Clós Súgartha
   • Siúlbhealaí Caitheamh Aimsire Éighníomhach
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

   Barr...


  • An Lána Rua

   Seoladh:
   Seantalamh
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealaí Caitheamh Aimsire Éighníomhach
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

   Barr...


  • Páirc Westside

   Seoladh:
   Bóthar Shéamais Uí Chuirc
   An Caisleán Nua
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • 2 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach / don Sacar
   • Cúirt Cispheile
   • Cúirteanna Leadóige
   • Seomraí Feistis
   • Raon Reatha
   • Páirc Scátála
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

   Barr...


  • Páirc na Coiribe

   Seoladh:
   An Caisleán Nua
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealaí Caitheamh Aimsire Éighníomhach
   • Páirc Dromchla Shaorga 3G
   • Limistéar cluichí il-úsáide
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Páirc na gCúig Chéad

   Seoladh:
   Bóthar na Trá
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealach Coisithe
   • Suíocháin
   • Linn Ornáideach
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Páirc Bhóthar na Trá

   Seoladh:
   Páirc Bhóthar
   na Trá
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte, Ar oscailt 7 Lá na Seachtaine

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Páirc Cúigear an Taobh
   • Siúlbhealach Coisithe
   • Suíocháin
   • Ardán ceolbhuíne
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil


   Barr...


  • Páirceanna Poiblí - Oirthear Chathair na Gaillimhe

   Páirc Phoiblí Mervue

   Seoladh:
   Mervue
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • 2 Pháirc don Pheil Ghaelach
   • Siúlbhealaí Coisithe
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Coillte Mhuirlinne

   Seoladh:
   Páirc Mhuirlinne
   Bóthar Bhaile Átha Cliath
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Tailte Coille
   • Siúlbhealaí Coisithe
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

   Barr...


  • Páirc na Rinne Móire

   Seoladh:
   An Rinn Mhór
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • 2 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
   • 2 Pháirc Imeartha don Sacar
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Páirc an Chaisleáin

   Seoladh:
   Páirc an Chaisleáin
   An Baile Bán
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • 2 Pháirc Sacair
   • 1 Pháirc Rugbaí
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Páirc Ros Cam

   Seoladh:
   Ros Cam
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • Siúlbhealaí Coisithe
   • Clóis Súgartha
   • Cúirteanna Leadóige
   • Cúirt Cispheile
   • 1 Pháirc Sacair
   • 1 Pháirc Cúigear an Taobh
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

   Barr...


  • Páirc Dhabhach Uisce

   Seoladh:
   Dabhach Uisce
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • 1 Pháirc Imeartha don Sacar
   • Siúláin
   • 2 Chúirt Leadóige
   • Cúirt Cispheile
   • Clós Súgartha Lapadán
   • Clós Súgartha Eachtraíochta
   • Páirc Scátála
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

  Barr...

 • Céard iad na háiseanna atá sna Páirceanna i gCathair na Gaillimhe?

  Tá go leor áiseanna difriúla sna Páirceanna Poiblí i gCathair na Gaillimhe e.g. Suíocháin, Boird Picnice, Bealaí Rothaíochta, Siúlbhealaí Coisithe, Clóis Súgartha do Leanaí, Páirceanna Imeartha, Leithris, etc. Cliceáil ar an limistéar den chathair inar mian leat páirc a aimsiú agus gheobhaidh tú liosta de na háiseanna sa pháirc sin.

  Barr...